Årets inventeringsresultat: lika många revir, men färre vargar

Av på 4 juni, 2018
Resultatet från årets inventering visar att det fanns cirka 305 vargar i Sverige.

Resultatet från årets inventering visar att det fanns cirka 305 vargar i Sverige under inventeringsperioden. Det är en minskning med 50 vargar från föregående år. Familjegrupperna har minskat, medan de revirmarkerande paren ökat något. Summan av antalet revir med familjegrupper och revirmarkerande par är relativt oförändrad i mellersta förvaltningsområdet, förutom i Dalarna där det skett en påtaglig nedgång det senaste året.

Pålitligt resultat
Utöver ordinarie inventering har det under år 2016/17 och 2017/18 pågått en extra spillningsinventering där jägare och allmänhet har deltagit i insamlingen av vargspillning tillsammans med en utökad insats hos länsstyrelsen. Det har totalt inkommit 3 544 DNA prover på varg varav 2 211 insamlade av länsstyrelsen, 840 av jägare och 489 av allmänheten. Länsstyrelsens bedömning är att insamlingen gett ett gott underlag för att beräkna hur många vargar som finns i Sverige.

Antalet individer går aldrig att säga exakt, istället uppskattas det utifrån inventeringsresultatet. Det kan göras på olika sätt, och just nu pågår en utvärdering om metoden för populationsuppskattning ska justeras. Tillsvidare gäller dock att för varje föryngring (valpkull) som bekräftas under inventeringen finns det ca10 individer i populationen, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen viltfunktion.

Hög omsättning på revir har gett färre valpkullar
Minskningen av antalet vargar beror framförallt på en minskning i antalet föryngringar (valpkullar). Detta är kopplat till en ökad omsättningstakt bland revirmarkerande vargar – fler revir försvinner varje år samtidigt som de ersätts av nya par som inte hunnit få valpar ännu.

I en del fall vet vi att revir har försvunnit på grund av licensjakt, skyddsjakt, sjukdom eller olyckor, men det förklarar inte hela ökningen av omsättning. För oss på länsstyrelsen handlar det nu om att titta närmre på effekterna av tidigare genomförda licensjakter, och analysera mönster och tänkbara orsaker till den höga omsättningstakten. De förvaltningsåtgärder som vi beslutar om och genomför får inte äventyra upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus, säger Jonas Bergman.

Nära gränsen för gynnsam bevarandestatus
Gränsen för vargens gynnsamma bevarandestatus går vid 300 individer i Sverige, förutsatt att det vandrar in vargar från Finland/Ryssland i tillräcklig takt för att motverka inaveln. Det har Naturvårdsverket, på uppdrag av regeringen, fastställt utifrån underlag från två olika forskargrupper.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in