Awesome People får bidrag projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin

By on 6 juni, 2021
Foto: Roland Magnusson

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin.

– Totalt har vi fått in 246 ansökningar för projekt inom de här tre stödformerna. Flera av dem refererar till pandemin på olika sätt och vi ser också att det är fler digitala aktiviteter i år jämfört med andra år, säger Marie Pettersson Hallberg avdelningschef på MUCF.

Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. 

MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och syftet med stödformen. Totalt får 48 organisationer del av projektbidragen som nu fördelas.

– Vi har fått in flera spännande och viktiga projekt, inte minst projekt som riktar sig till unga med någon form av funktionsnedsättning och projekt för att öka ungas kunskap om de demokratiska processerna, säger Marie Pettersson Hallberg.

Så här fördelas totalsumman på cirka 40 miljoner kronor i de tre stödformerna:

Barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhälle (totalt 18 419 624 kronor till 26 projekt).

Åtgärder som stärker demokratin (totalt 7 750 000 kronor till 13 projekt)

Motverka rasism och liknande former av intolerans (totalt 13 999 984 kronor till 16 projekt)

Exempel på organisationer som får ta del av projektbidragen:

  • Awesome People – Portable Youth Hub II – Ungas organisering 2020 – Projekt Örebro 2020 539 700 sek
  • Awesome People – ESCAPE The Phobia – Projektbidrag till verksamheter mot rasism och intolerans 2002 – Projekt Örebro 2020 849 700 sek

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa MUCF

You must be logged in to post a comment Login