Både digital och hållbar utveckling på servicenämndens agenda

Av på 19 januari, 2021
Arkivbild.

Nu har Region Örebro läns servicenämnd gått in i ett nytt år och därmed väntar nya möjligheter och utmaningar. Under 2021 ska nämnden bland annat hantera den snabba digitala utvecklingen, behovet av nya lokaler och det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Servicenämnden ansvarar för frågor som hanteras av Region Örebro läns serviceorganisation. Det handlar bland annat om fastigheter, IT, medicinsk teknik, kost, transport, parkeringar, städ och vårdnära service. Den verksamhetsplan med tillhörande budget för år 2021 som nämnden antog vid dagens sammanträde visar vilka mål och uppdrag som ska uppfyllas innan året är slut. Där återfinns bland annat skrivningar om Region Örebro läns digitala utveckling.

– Vi ser ett ökat behov av digitala tjänster och under 2021 kommer vi göra allt vi kan för att bidra till Region Örebro läns fortsatta digitalisering, säger Håkan Stålbert (KD), ordförande i servicenämnden.

Vid årsskiftet infördes till exempel ett nytt ekonomi- och inköpssystem och i morgon, den 20 januari, presenteras Region Örebro läns nya webbplats. Under året ska även ett nytt vårdinformationsstöd, Office 365 samt ny teknik i H-huset tas i bruk.

– Men tekniken är inte allt, vi behöver även se över våra arbetssätt så att vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter och att vi arbetar så effektivt som det bara är möjligt, säger Joakim Carlsson (S), vice ordförande i servicenämnden

Fler cykelparkeringar och mindre plast
Vid sidan av den digitala utvecklingen kommer nämnden att fokusera på hållbar utveckling och beredskap för framtida kriser, det är något som sker på flera fronter.

– Vi ska bygga flera nya cykelparkeringar för att underlätta för de medarbetare och besökare som vill ta cykeln till våra verksamheter. Vi vill att det ska vara enkelt och smidigt att resa på ett miljövänligt sätt. Vi kommer också arbeta aktivt för att minska plastanvändningen och energieffektivisera våra fastigheter, säger Håkan Stålbert.

– Vi kommer att undersöka hur våra fastigheter kan skyddas vid översvämningar och andra följder av klimatförändringar. Regionservice kommer också, i samarbete med sjukvården, fortsätta utvecklingen med att skapa ännu mer robusta sjukhusfastigheter genom satsningar på exempelvis reservsystem för vatten och el. Allt för att säkra förmågan att leverera i såväl vardag som i kris, säger Håkan Stålbert.

Nytt IT-hus
Avslutningsvis vill Håkan Stålbert lyfta de investeringar som nämnden ska verkställa under året.

– Vi har flera olika byggprojekt på gång där det enskilt största är bygget av det nya IT-huset på universitetssjukhusområdet i Örebro, säger Håkan Stålbert.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in