Barn utsätts för sexualbrott i tidig ålder

By on 16 november, 2021
Undersökning genomförd i barnens egna kanaler, Snapchat och Instagram stories, våren 2021.

Nu släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten “Allt som inte är ett ja är ett nej” som handlar om barns utsatthet för sexualbrott. Rapporten bygger på en unik, svensk undersökning där närmare 13 000 barn mellan 10-17 år har deltagit och berättat om sina erfarenheter av brottsutsatthet och vilka strategier de har för att skydda sig.

Utsattheten för brott börjar tidigt. Många barn har utsatts för oönskade nakenbilder, hot och erbjudanden om att sälja bilder innan de nått tonåren.

Rapporten i korthet: 

 • Majoriteten av flickorna i undersökningen har blivit utsatta för brott. De brottstyper ECPAT har undersökt är: få oönskade nakenbilder, bli hotad eller utpressad till att skicka nakenbilder, få nakenbilder spridda, bli erbjuden pengar för nakenbilder och att träffa personer för att ha fysisk sex mot ersättning.
  .
 • Könsskillnaderna är stora och flickor utsätts för brott i högre grad än pojkar. Konsekvenserna blir ofta värre för flickor när exempelvis bilder sprids.
  .
 • Vid sidan av att vuxna utsätter barn för sexualbrott visar undersökningen att det är vanligt att barn utsätts av andra barn.
  80% av flickor mellan 10-13 år har fått oönskade nakenbilder

Ca 1500 av barnen som deltog i enkäten svarade också på fördjupande frågor om sin utsatthet för sexualbrott. Det visade sig att 80 % av flickorna i den yngsta åldersgruppen, 10-13 år, hade fått oönskade nakenbilder, vilket är oväntat många. I samma grupp hade 46% blivit erbjudna pengar för nakenbilder.  

– I vår undersökning kan vi se att barn så unga som 10 år får oönskade nakenbilder och lär sig leva med det i sin vardag. Det är inte rimligt att barn vid tidig ålder ska vänja sig vid att utsättas för brott utan att ha stöd av vuxenvärlden, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.  

Undersökningen visar att barn skapar egna strategier för att hantera brottsutsattheten på nätet. Syftet är att hitta sätt att navigera bland de risker som finns på plattformar, spel och appar som är viktiga i deras sociala liv. De hanterar med andra ord alltifrån sociala kontakter, underhållning och relationer till grova sexualbrott i en och samma miljö. Det är tydligt att många barn också saknar kunskap om vad som är lagligt eller inte när det gäller vissa sexualbrott på nätet. Därför bör diskussionen om samtycke vidgas till frågor som till exempel delning och sparande av nakenbilder menar ECPAT. 

 Barn utsätter ofta andra barn  

Att vuxna utsätter barn för sexualbrott är känt sedan tidigare men i rapporten framgår det också att det är vanligt att barn utsätts av andra barn. Här finns ofta en åldersskillnad där ett äldre barn utsätter ett yngre barn. Det kan också vara skolkamrater, vänner, partners och ex-partners som utsätter barnen vilket gör brotten än svårare för barn att hantera eftersom de känner den som utsätter dem.

– Det är tydligt att barn lägger ett stort ansvar för sin egen säkerhet på sig själva. Om de blir utsatta för ett brott skuldbelägger de sig själva. Just denna skuld och skam gör det svårt för barnet att berätta för omvärlden, därför är det vuxnas ansvar att lyfta bort ansvaret från brottsoffret, menar Anna Karin Hildingson Boqvist. 

Vad kan vuxna göra om ett barn utsätts för ett sexualbrott? 

 • Var lugn och lyssna. Försök att lägga dina egna känslor och värderingar åt sidan. Låt barnet tala till punkt och avbryt inte. Var lugn, ge dig själv tid att tänka så att du kan ställa följdfrågor och be om förtydliganden.
  .
 • Avlasta från skam och skuldbelägg inte. Barn känner ofta stor skam och klandrar sig själva när något har hänt. Ofta är de rädda för att föräldrar ska bli arga. Stötta barnet genom att vara lugn och närvarande. Döm inte eller reagera med ilska utan avlasta barnet från skammen. Det är aldrig barnets fel.
  .
 • Anmäl olämpligt innehåll. På de flesta sidor, spel och plattformar finns sätt att anmäla/rapportera olämpligt innehåll och sexuellt kränkande kommentarer. Om en bild har spridits på olika sidor är det bra att hjälpa barnet att anmäla innehållet så att materialet kan tas ned.
  .
 • Polisanmäl vid misstanke om brott. En polisanmälan kan både leda till att kränkningen utreds och till att andra barn i liknande situationer upptäcks och får hjälp. En förövare utsätter ofta flera barn samtidigt. Samla bevis genom att ta skärmdumpar, spara sms, e-post och chattar.
  .
 • Kontakta ECPAT. ECPAT har stödlinjer för både barn och vuxna och kan hjälpa barn och unga att ta ner kränkande bilder som har spridits. Läs mer på https://dittecpat.se och https://ecpat.se/foraldrahjalpen/

Sverige
Örebronyheter

Källa ECPAT
Om rapporten: 
“Allt som inte är ett ja är ett nej” bygger på 12 836 unika svar från barn mellan 10-17 år samt ca 4 000 fritextsvar. Enkäten genomfördes av ECPAT våren 2021 på Snapchat och Instagram stories.  

You must be logged in to post a comment Login