Bilisterna att tacka för lägre utsläpp

By on 7 mars, 2023
Arkivbild

Trafikverket visar att utsläppen från vägtrafiken har fortsatt att sjunka under 2022. Enligt preliminära siffror är utsläppen lägre än vad de varit på 30 år, trots att trafiken samtidigt har ökat. Med ökat kostnadsläge och omläggningen av transportpolitiken riskeras dock att utvecklingen stagnerar, menar Riksförbundet M Sverige.

Allt fler bilköpare har valt att investera i bilmodeller med lägre utsläpp, delvis tack vare sänkta skatter, subventioner och bonusar. Det har gett resultat på samhällsnivå och utsläppen från vägtrafiken har sjunkit. Med regeringens omläggning av transportpolitiken förändras dock förutsättningarna.

– Det är vi bilister som sänkt våra utsläpp genom att ha investerat i dyrare bilar med lägre utsläpp, subventionerat kollektivtrafiken genom olika fordons- och energiskatter samt installerat laddboxar. Att ta bort klimatbonusen och sänka reduktionsplikten är helt fel väg att gå. Politiker måste inse potentialen i omställningen och möjligheten för företagen att sälja framtidens produkter i stället för gårdagens, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Utan klimatbonus har elbilen blivit dyr för många konsumenter. De höga bränslepriserna och den generella och långvariga överbeskattningen av bilen blir särskilt kännbar när kostnadstrycket i hela samhället ökar. Staten får dessutom in extra höga momsintäkter i en tid när många hushåll går på knäna.

I takt med att hushållens kostnader ökar minskar samhällets möjlighet att tillgodoräkna sig klimatnyttan med nya energisnåla bilar. Bilisternas kostnader ökar samtidigt som omställningen riskerar att stanna av.

– Med krympt ekonomiskt spelrum och indragna incitament att ändra sin situation tvingas hushåll behålla sina gamla bilar allt längre, det är därför vi behöver klimatbilsbonusen, säger Caroline Drabe.

Samtidigt som kraven på biltillverkarna hela tiden ökar, utsläppsklassen Euro7 gör bilar i snitt 3 000 kronor dyrare, ska bilköpare även betala malus-skatt och några av Europas högsta drivmedelspriser.

– Att ducka för frågor och dividera om hur mycket reduktionsplikten ska ner är inte rätt väg att gå. För att få bukt med kritiken mot inblandningskravet borde skatten på drivmedel sänkas. Vi vill även att regeringen skyndsamt inför en skrotningspremie och återinför klimatbonusen, säger Caroline Drabe.

M Sverige kräver en nysatsning på politik som gör det möjligt för bilisterna att ställa om:

  • Sänk energiskatten och momsen på drivmedel. Hushåll ska inte bära kostnaden för dyrare förnybart innehåll. När reduktionsplikten infördes lovade politiker att sänka skatterna i takt med att inblandningen ökade och riskerade höja priset vid pump.
  • Återinför klimatbilsbonusen. Det är orimligt att bilköpare ska betala malus-skatter och inte få något tillbaka. 2022 fick staten in sammanlagt 4,2 miljarder i malusskatt.
  • Inför en skrotpremie på 10 000 kronor. Det hjälper bilägare att byta upp sig och vi kan snabbare fasa ut de äldsta bilarna med de högsta utsläppen.
  • Bygg ut de publika laddstolparna. Det borde finnas 45 000 publika laddstolpar idag men bara 18 000 har byggts. Det krävs alltså mer än 25 000 nya bara för att täcka dagens behov.

Sverige
Örebronyheter

Källa: M Sverige

You must be logged in to post a comment Login