Bilmarknaden augusti 2022

By on 3 september, 2022
Bild: Vroom

Bilmarknaden i augusti är upp något jämfört med fjolåret (+4,1%) och andelen laddbara bilar utgjorde 47% av personbilsmarknaden där el stod för 29% och laddhybrider för 18%.

El som drivmedel för lätta lastbilar blir allt mer populärt och utgjorde 14% av marknaden vilket är en fördubbling i jämförelse med fjolåret.

Nyregistreringar Augusti 2022

I augusti nyregistrerades 20 223 personbilar vilket var en ökning med 4,1% jämfört med augusti 2021. Största märke var Volkswagen med 16,2% av registreringarna, därefter Toyota med 11,4% och Kia med 10,0% andel. Hittills under 2022 har 180 305 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 12,6% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 15,8% i augusti jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 053 lätta lastbilar i augusti. Största märke var Ford med 27,6% av registreringarna, därefter Volkswagen med 19,9% och Mercedes-Benz med 11,2% andel. Hittills under 2022 har 21 321 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 16,9% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i augusti för 46,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 28,7% elbilar och 18,1% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 93 210 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 51,7% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 41,1% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i augusti med 22% jämfört med augusti 2021 och landade på totalt 5 808 bilar. Största elbilsmärke var Volkswagen med 16,5% av den totala elbilsmarknaden. Därefter MG med 13,4% och Nissan med 9,1% andel. 

I augusti nyregistrerades 3 653 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 20% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Kia som stod för 29,9% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 13,2% och BMW med 12,7%.

Nyregistreringar Augusti 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 20 223 +4% 180 305 -13%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 053 +16% 21 321 -17%
Tung lastbil(>16t) 399 +8% 3 263 -8%
Släp 4 354 -8% 35 417 -19%
Husbil 286 -22% 2 448 -33%
Övrigt 3 898 +16% 36 805 +6%
TOTAL 32 213 +4% 279 559 -12%

Försäljning nya bilar

I augusti månad levererades 18 338 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var i nivå med augusti 2021. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 16,3% marknadsandel, därefter Toyota med 11,5% och Kia med 10,4%.

Hittills under 2022 har 159 421 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 13,7% jämfört med samma period 2021.  

Försäljning nya bilar Augusti 2022 YTD 2022
Antal bilar 18 338 159 421
Utveckling vs 2021 (%)        +-0% -14%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)    -63 -25 242

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i augusti 10 102 nya bilar vilket är en minskning med 12,5% jämfört med augusti 2021. Största märke på privatmarknaden var Toyota med 15,2% marknadsandel, därefter Kia med 11,7% och Volkswagen med 11,2%. Privatleasingandelen var i augusti 54%.

Hittills under 2022 har 87 280 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 9,3% jämfört med 2021. 

Privatmarknaden       Augusti 2022 YTD 2022
Antal bilar 10 102 87 280
Andel av totalmarknaden 55% 55%
Utveckling vs 2021 (%)  -13% -9%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -1 437 -8 903  

 Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 3,8% i augusti jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 4 491 bilar. Största märke var Volkswagen med 24,4% marknadsandel, därefter BMW med 12,0% och Kia med 11,0% andel.

Hittills i år har 44 298 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta innebär en minskning med 28,9% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* Augusti 2022 YTD 2022
Antal bilar 4 491 44 298
Andel av totalmarknaden 25% 28%
Utveckling vs 2021 (%) -4% -29%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -176 -17 996

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i augusti med 15,1% jämfört med augusti 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 63 dagar.  

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       Augusti 2022 YTD 2022
Antal bilar 29 818 239 365
Utveckling vs 2021 (%) -15% -18%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -5 295 -52 845
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 63 dagar 60 dagar

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:
❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞
Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

You must be logged in to post a comment Login