Bilmarknaden december 2021

By on 6 januari, 2022

Bilåret 2021 avslutas med en decembermånad där elbilar utgjorde hela 37% av nyregistreringarna – den högsta andel som uppmätts. Lägg därtill laddhybrider med 24% av nyregistreringarna och vi sätter ett nytt månadsrekord för andelen laddbara fordon på 61%. En fin avslutning på ett i övrigt ryckigt bilår som blev framtungt och innehöll flera utmaningar. 

Nyregistreringar December 2021

I december nyregistrerades 27 517 personbilar vilket var en minskning med 20,3% jämfört med december 2020. Största märke var Volvo med 16,2% av registreringarna, därefter Volkswagen med 12,8% och Tesla med 8,8% andel. Under 2021 har 296 937 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 2,9% jämfört med 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 29,9% i december jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 797 lätta lastbilar i december. Största märke var Ford med 21,3% av registreringarna, därefter Renault och Volkswagen med 18,2% resp. 14,4% andel. Under 2021 har 36 263 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 16,5% jämfört med 2020.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i december för 60,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 36,5% elbilar och 24,3% bilar med laddhybridteknik.

Under 2021 har 135 135 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 45,5% av alla nyregistreringar. Under 2020 stod laddbara bilar för 32,6% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i december med 51% jämfört med december 2020. Av de 10 041 elbilar som registrerades på månaden var Tesla störst med 24,0% andel. Därefter Volkswagen 14,7% och Kia med 10,3% andel. 

Under 2021 nyregistrerades 57 339 elbilar vilket är en ökning med 105% i jämförelse med 2020. Störst märke var Volkswagen (18,8%) följt av Tesla (14,1%) och Kia (12,3%)

I december nyregistrerades 6 695 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 36% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Volvo som stod för 29,0% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 15,8% och BMW med 9,2%.

Under 2021 nyregistrerades 77 796 bilar med laddhybridteknik vilket är en ökning med 18% i jämförelse med 2020. Störst märke var Volvo med 24,5% följt av Kia och BMW med 21,0% resp. 10,1% andel.

Nyregistreringar     December 2021   Utv vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 27 517 -20% 296 937    +3%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 797 -30% 36 263 +17%
Tung lastbil(>16t) 542 +26% 5 315    +7%
Släp 2 996 +3% 59 537    +8%
Husbil 100 -7% 4 268 +17%
Övrigt 4 989 -64% 74 355 -14%
TOTAL
                                   38 941
           -30%    450 801  +1%

Försäljning nya bilar

I december månad levererades 24 045 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 15,2% jämfört med december 2020. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 13,3% marknadsandel, därefter Volvo med 12,4% och Tesla med 9,9%.

Under 2021 levererades 264 222 nya personbilar vilket är en ökning med 3,5% jämfört med 2020. Störst märke var Volvo (14,5%) följt av Volkswagen (13,3%) och Kia (10,6%).

Försäljning nya bilar December 2021 YTD 2021
Antal bilar 24 045  264 222
Utveckling vs 2020 (%)        -15% +4%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     -4 311 +9 040

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i december 13 442 nya bilar vilket är en minskning med 2,2% jämfört med december 2020. Största märke på privatmarknaden var Kia med 13,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 10,7% och Renault med 8,6%. Privatleasing stod i december för 55% av privatmarknaden.

Under 2021 levererades 142 141 nya personbilar på privatmarknaden vilket är en ökning med 7,3% jämfört med 2020. Störst märke var Kia (14,6%) följt av Volkswagen (12,1%) och Toyota 9,6%). Privatleasing utgjorde 52% av privatmarknaden.

Privatmarknaden       December 2021 YTD 2021
Antal bilar 13 442 142 141
Andel av totalmarknaden 56% 54%
Utveckling vs 2020 (%)  -2% +7%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) -304 +9 719

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 31,1% i december jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 7 000 bilar. Största märke var Tesla med 17,7% marknadsandel, därefter Volvo med 17,0% och Volkswagen med 16,9% andel.

Under 2021 har 84 404 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 0,9% jämfört med 2020. Störst märke var Volvo (23,4%) följt av Volkswagen (16,4%) och BMW (9,2%).

Tjänstebilsmarknad*       December 2021 YTD 2021
Antal bilar 7 000 84 404
Andel av totalmarknaden 29% 32%
Utveckling vs 2020 (%)     -31%    +1%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)         -3 158 +766

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av personbilar upp till tio år minskade i december med 1,2% jämfört med december 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 59 dagar (median 28 dagar). 

Under helåret 2021 ökade bilhandelns begagnatförsäljning av 10 årsbilar med 5,2%.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       December 2021 YTD 2021
Antal bilar 27 038 419 770
Utveckling vs 2020 (%) -1,2% +5,2%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) -336 +20 798
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 59 dagar 58 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Vroom

You must be logged in to post a comment Login