Bilmarknaden juli 2021

By on 6 augusti, 2021

Ryckig personbilsmarknad ger effekter på enskild månad. Registreringarna i juli ner med 27% jämfört med juli 2020. Årets första 7 månader visar samtidigt på en uppgång på 28%.

Nyregistreringar Juli  2021

I juli nyregistrerades 16 280 personbilar vilket var en minskning med 27% jämfört med juli 2020. Största märke var Volkswagen med 13,4% av registreringarna, därefter Kia med 12,6% och Volvo med 11,6% andel. Hittills under 2021 har 186 859 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 28% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 5% i juli jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 1 549 lätta lastbilar i juli. Största märke var Volkswagen med 23,2% av registreringarna, därefter Ford med 13,4% och Toyota med 11,5% andel. Hittills under 2021 har 23 026 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 62% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i juli för 38,9% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 15,6% elbilar och 23,2% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i juli med 95% jämfört med juli 2020 och landade på totalt 2 542 bilar. Största elbilsmärke var Kia med 24,1% av den totala elbilsvolymen. Därefter följer Volkswagen med 15,3% andel och Audi med 7,1%.  

I juli nyregistrerades 3 785 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 30% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Kia som stod för 28,1% följt av Volvo med 16,4% och BMW med 8,7% av den totala volymen laddhybrider. 

Hittills under 2021 har 75 386 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 40,3% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 26,9% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar     Juli 2021   Utv vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 16 280 -27% 186 859 +28%
Lätt lastbil(<3,5t) 1 549 -5% 23 026 +62%
Tung lastbil(>16t) 292 +19% 3 193 +14%
Släp 5 954 -7% 38 798 +11%
Husbil 557 +1% 3 295 +35%
Övrigt 3 877 -28% 47 089 -2%
TOTAL                                   28 509            -22%
286 355
 +22%

Försäljning nya bilar

I juli månad levererades 15 988 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 18% jämfört med juli 2020. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 13,0% marknadsandel, därefter Kia med 12,7% och Volvo med 11,0%.

Hittills under 2021 har 165 790 nya personbilar levererats vilket är en ökning med 21% jämfört med samma period 2020.

Försäljning nya bilar Juli 2021 YTD 2021
Antal bilar 15 988  165 790
Utveckling vs 2020 (%)        -18% +21%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     -3 637 28 569

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i juli 11 068 nya bilar vilket är en ökning med 3% jämfört med juli 2020. Största märke på privatmarknaden var Kia med 15,4% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,8% och Toyota med 9,9%. Privatleasingandelen var i juli 54%.

Hittills under 2021 har 84 700 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 19% jämfört med 2020.

Privatmarknaden       Juli 2021 YTD 2021
Antal bilar 11 068 84 700
Andel av totalmarknaden 69% 51%
Utveckling vs 2020 (%)  +3% +19%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) 292 13 375

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 52% i juli jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 2 784 bilar. Största märke var Volvo med 24,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,3% och Mercedes med 10,4% andel.

Hittills i år har 57 345 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 30% jämfört med samma period 2020.

Tjänstebilsmarknad*       Juli 2021 YTD 2021
Antal bilar 2 784 57 345
Andel av totalmarknaden 17% 35%
Utveckling vs 2020 (%)     -52%    +30%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)        -2 996 13 184

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i juli med 7% jämfört med juli 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 59 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       Juli 2021 YTD 2021
Antal bilar 40 142 257 657
Utveckling vs 2020 (%) -7% +10%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) -2 886 23 154
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 59 dagar 59 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Vroom

You must be logged in to post a comment Login