Bilmarknaden maj 2023

By on 2 juni, 2023
Bild: Vroom

Maj månads försäljning* av personbilar ökar med 6% i jämförelse med föregående år, drivet av en fortsatt stark tjänstebilsmarknad (+52%).

Privatmarknaden fortsatt svag (-28%). Andelen laddbara bilar som nyregistrerades var 63% (48%) där elbilar utgjorde 42% (24%) och laddhybrider 21% (24%) av marknaden. Privatleasingen minskar i popularitet. Andelen i maj var 37% (54%).

Nyregistreringar Maj 2023

I maj nyregistrerades 27 950 personbilar vilket var en ökning med 7,5% jämfört med maj 2022. Största märke var Volvo med 16,3% av registreringarna, därefter Volkswagen med 10,6% följt av Tesla med 8,7% andel. Hittills under 2023 har 111 347 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 4,7% jämfört med samma period 2022.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 29,7% i maj jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 861 lätta lastbilar i maj. Största märke var Volkswagen med 31,6% av registreringarna, därefter Mercedes-Benz med 13,2% och Ford med 12,5% andel. Hittills under 2023 har 16 120 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 14,4% jämfört med samma period 2022.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i maj för hela 62,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 41,5% elbilar och 21,3% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2022 utgjorde laddbara bilar 48,1% där el stod för 24,5% och laddhybrider 23,6%.

Hittills under 2023 har 64 721 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 58,1% av alla nyregistreringar. Under samma period 2022 stod laddbara bilar för 51,7% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i maj med 82% jämfört med maj 2022 och landade på totalt 11 593 bilar. Största elbilsmärke var Tesla med 21,1% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volvo med 13,8% och Volkswagen med 12,4% andel.

Hittills i år har det registrerats 41 405 elbilar vilket är en ökning med 31% jämfört med 2022.

I maj nyregistrerades 5 966 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 3% jämfört med samma månad 2022. Största märke var Volvo som stod för 32,6% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 17,3% och Mercedes-Benz med 7,8%.

Under 2023 har det registrerats 23 316 bilar med laddhybridteknik vilket är en minskning med 19% jämfört med 2022.

Nyregistreringar Maj 2023 vs. 2022 YTD 2023 Utv vs. 2022
Personbil 27 950 +8% 111 347 -5%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 861 +30% 16 120 +14%
Tung lastbil(>16t) 636 +25% 2 759 +29%
Släp 4 854 -20% 16 191 -22%
Husbil 376 +19% 1 130 -17%
Övrigt 5 492 -6% 21 468 -12%
TOTAL 43 169 +3% 169 015 -6%

Försäljning nya bilar

I maj månad levererades 24 044 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 6,3% jämfört med maj 2022. Flest nya bilar sålde Volvo med 15,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,0% och Tesla med 10,1%.

Hittills under 2023 har 93 245 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 8,4% jämfört med samma period 2022.

Försäljning nya bilar Maj 2023 YTD 2023
Antal bilar 24 044 93 245
Utveckling vs 2022 (%) +6% -8%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +1 427 -8 520

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i maj 8 679 nya bilar vilket är en minskning med 27,8% jämfört med maj 2022. Största märke på privatmarknaden var Toyota med 12,9% marknadsandel, därefter Kia med 10,8% och Tesla med 9,1%. Privatleasingandelen var 37% i maj.

Hittills under 2023 har 37 719 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 33,8% jämfört med 2022.

Privatmarknaden Maj 2023 YTD 2023
Antal bilar 8 679 37 719
Andel av totalmarknaden 36% 41%
Utveckling vs 2022 (%) -28% -34%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -3 344 -19 236

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med hela 51,5% i maj jämfört med samma månad 2022 och landade på totalt 9 645 bilar. Största märke var Volvo med 17,4% marknadsandel, därefter Tesla med 16,5% och Volkswagen med 13,6% andel.

Hittills i år har 35 971 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 22,5% jämfört med samma period 2022.

Tjänstebilsmarknad* Maj 2023 YTD 2023
Antal bilar 9 645 35 971
Andel av totalmarknaden 41% 39%
Utveckling vs 2022 (%) +52% +23%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +3 280 +6 597

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i maj med 4% jämfört med maj 2022. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 69 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år Maj 2023 YTD 2023
Antal bilar 33 086 147 177
Utveckling vs 2022 (%) +4% -1%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +1 334 -1 236
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 69 dagar 75 dagar

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:
❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞
Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

You must be logged in to post a comment Login