Bilmarknaden november 2021

Av på 2 december, 2021

Elbilsregistreringarna upp 101% på en novembermånad i uppförsbacke (-21%) där mer än varannan elbil köptes av en privatperson (51%) som väljer privatleasing som finansieringsform (71%). Andelen laddbara bilar (El eller Laddhybrid) uppmättes till 54% – nytt månadsrekord.

Nyregistreringar November 2021

I november nyregistrerades 20 873 personbilar vilket var en minskning med 20,9% jämfört med november 2020. Största märke var Volvo med 16,0% av registreringarna, därefter Kia med 12,8% och Volkswagen med 10,7% andel. Hittills under 2021 har 269 433 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 6,0% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 23,2% i november jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 410 lätta lastbilar i november. Största märke var Ford med 19,8% av registreringarna, därefter Volkswagen och Renault med 14,6% resp. 13,7% andel. Hittills under 2021 har 33 467 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 23,4% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i november för 54,4% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 26,0% elbilar och 28,4% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2021 har 118 403 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 43,9% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 30,3% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i november med 101% jämfört med november 2020. Av de 5 429 elbilar som registrerades på månaden var Volkswagen störst med 16,7% andel. Därefter Kia 14,3% och Nissan med 8,3% andel.   

I november nyregistrerades 5 931 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 21% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Volvo som stod för 24,4% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 24,3% och BMW med 10,7%.

Nyregistreringar     November 2021   Utv vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 20 873 -21% 269 433    +6%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 410 -23% 33 467 +23%
Tung lastbil(>16t) 389 -20% 4 773    +5%
Släp 3 791 +9% 56 541    +8%
Husbil 143 9% 4 168 +18%
Övrigt 2 959 -30% 67 556 -5%
TOTAL
                                   30 565
           -19%    411 884  +5%

Försäljning nya bilar

I november månad levererades 18 425 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 15,9% jämfört med november 2020. Flest nya bilar sålde Kia med 13,2% marknadsandel, därefter Volvo med 12,7% och Volkswagen med 11,4%.

Hittills under 2021 har 241 489 nya personbilar levererats vilket är en ökning med 6,1% jämfört med samma period 2020.  

Försäljning nya bilar November 2021 YTD 2021
Antal bilar 18 425  241 489
Utveckling vs 2020 (%)        -16% +6%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     -3 476 +13 991

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i november 10 093 nya bilar vilket är en minskning med 12,3% jämfört med november 2020. Största märke på privatmarknaden var Kia med 17,4% marknadsandel, därefter Volkswagen med 8,7% och Toyota med 7,6%. Privatleasing stod i november för 57% av privatmarknaden.

Hittills under 2021 har 128 902 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 8,5% jämfört med 2020. Privatleasing utgör 51,2%.

Privatmarknaden       November 2021 YTD 2021
Antal bilar 10 093 128 902
Andel av totalmarknaden 55% 53%
Utveckling vs 2020 (%)  -12% +9%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) -1 422 +10 094

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 31,1% i november jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 5 162 bilar. Största märke var Volvo med 21,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,2% och BMW med 9,6% andel.

Hittills i år har 77 784 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 5,3% jämfört med samma period 2020.

Tjänstebilsmarknad*       November 2021 YTD 2021
Antal bilar 5 162 77 784
Andel av totalmarknaden 28% 32%
Utveckling vs 2020 (%)     -31%    +5%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)         -2 331 +3 947

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av personbilar upp till tio år minskade i november med 0,7% jämfört med november 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 53 dagar (median 25 dagar).  

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       November 2021 YTD 2021
Antal bilar 30 317 392 674
Utveckling vs 2020 (%) -0,7% +5,7%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) -223 +21 063
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 53 dagar 58 dagar

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:
❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞
Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in