BIP stärker kvinnornas ställning i Uganda

By on 13 augusti, 2022
Foto: Svensk Insamlingskontroll

I över 18 år har Bishozi International Program (BIP) bidragit till att stärka kvinnors ställning i Bishozi och andra byar i Uganda. Bakom utvecklingen ligger flera framgångsrika kulturprojekt, med fokus på klimat och jämställdhet, och ett tilltagande engagemang från svenskar som bland annat har donerat ett stort antal boskapsdjur. Nu vill BIP ta nästa steg som organisation genom att öppna ett 90-konto.

I slutet av 90-talet bestämde sig bildkonstnären Annette Rosati från Stenungsund för att jobba med konst i Afrika och hamnade till slut i Uganda. På plats i det östafrikanska landet genomförde hon flera workshops och träffade snart en lokal konstnär som bjöd med henne till sin by, Bishozi. Byn är belägen i bergen i sydvästra Uganda och Annette Rosati slogs av den fantastiska naturen, men också av den utbredda fattigdomen.

– Allting var förfallet och det fanns inga gemensamma lokaler överhuvudtaget. Jag kände direkt att jag ville göra något och några år senare återvände jag med en grupp kulturarbetare från Sverige för att bygga ett skolhus tillsammans med byborna. Vi trodde att hela byn skulle engagera sig, men det var mest kvinnorna som var intresserade av att ha en skola till sina barn, säger Annette Rosati och fortsätter:

– När vi tog rast från arbetet satt vi i skuggan av träden och pratade om livet. Det var då jag förstod hur djupt ojämlikt och patriarkalt det ugandiska samhället är.

Getter blev vägen till skolan

För att bidra till en bättre framtid för traktens kvinnor hjälpte Annette Rosati dem att starta en egen organisation, Bishozi Women, och drog igång flera initiativ tillsammans med kvinnorna. Cykelskolor och målarkurser anordnades, men när kvinnorna ville utbilda sig i den nybyggda skolan satte männen stopp.

– Vi stötte på väldigt många problem och tabun som vi inte hade räknat med. Det gjorde att vi behövde gå på tå kring vissa ämnen och försöka köpslå med de som hade makten. Till slut kom vi fram till att alla familjer där kvinnan fick gå i skolan om lördagarna skulle få en get och det visade sig ta skruv, säger Annette Rosati.

Tar nästa steg genom att öppna 90-konto

Idag går de flesta av byns kvinnor i skolan och projekten har spridits till många fler byar i trakten. För Annette Rosati är det tydligt hur kvinnorna har fått betydligt mer att säga till om sedan hon först besökte byn för över 18 år sedan. Sedan länge finns det en lokal organisation, Bishozi National Organisation, som hanterar biståndet som kommer genom BIP och planerar de lokala projekten. Under de kommande åren är planen att projekten ska bli större och för att skapa förutsättningar för nästa steg har BIP ansökt om ett 90-konto som nu har beviljats av Svensk Insamlingskontroll.

– Det är fantastiskt hur mycket som har hänt. Idag går det fler flickor än pojkar i skolan i Bishozi och det är väldigt tydligt hur vårt arbete har hjälpt de lokala kvinnorna att ta större plats. Det känns så fantastiskt att se kvinnor ställa sig upp inför en grupp med män och uttrycka sina åsikter, det hände inte när jag först kom till Bishozi, säger Annette Rosati innan hon avslutar:

– Samtidigt finns det mycket kvar att göra och det är därför vi valde att ansöka om ett 90-konto. För oss innebär det ett omfattande arbete eftersom allting måste vara transparent och tydligt, men vi tycker att det är viktigt att ge givarna tryggheten som kommer med ett 90-konto.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt Varje år ska organisationer med 90-konto skicka in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. En årsredovisning ska upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

Världen | Uganda
Örebronyheter

Källa: Svensk Insamlingskontroll

You must be logged in to post a comment Login