Bygget går framåt för Naomi Sisters Home II

By on 23 april, 2017

De flesta som kommit till Naomi Sisters Home i Thiyagadurgam, Sisters Internationals första kvinnohem, har efter en tidsperiod på cirka 2 år varit rehabiliterade. En del av kvinnorna som kommer har varit så neddrogade att det krävts en lång tids avgiftning.

Genom att de har fått samtal, vård och utbildning har deras liv fullständigt förvandlats, sömnadsutbildningen på kvinnohemmet har inneburit en grund att stå på för egen försörjning.

Två hem – tillsammans 60 kvinnor
Genom byggnationen av Naomi Sisters Home II kommer det att bli möjligt att sammanlagt ta hand om cirka 60 kvinnor. Det är en fullständigt unik verksamhet där hela förloppet finns med; från friköpande av en del kvinnor, genom rehabilitering, till genomförande av en gedigen utbildning. Det innebär att för de kvinnor som finns i verksamheten öppnar sig en ny framtid med nytt hopp.

Nu arbetas intensivt med färdigställandet av Naomi Sisters Home II som ligger i området Pudukkottai, i staten Tamil Nadu. Det beräknas vara klart i augusti 2017 då det blir en högtidlig invigning.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login