Byggstart, ny cirkulationsplats på Hjälmarvägen

By on 19 april, 2023
Arbetena inleds med byggnation av en ny infart till Lantmännen, därefter byggs cirkulationsplatsen.
Bild: Örebro kommun

Nu bygger vi en cirkulationsplats på Hjälmarvägen, i korsningen Sjölandsgatan och Stortorpsvägen, för att få ner hastigheterna och öka trafiksäkerheten. Byggstart torsdag 20 april, klart december 2023.

Hjälmarvägen i Örebro har idag karaktär av en landsväg, en lång och bred raksträcka där gatans utformning och enformiga omgivning inbjuder till höga hastigheter. De senaste årens utbyggnad av stadsdelen Norra Ormesta har skapat behov av en säkrare trafiklösning och lugnare trafiktempo.

Genom att bygga om korsningen till cirkulationsplats sänks hastigheten och trafiksäkerheten ökar, samtidigt som det är en smidigare trafiklösning för biltrafiken. Nya övergångsställen skapar en säkrare passage över Hjälmarvägen för oskyddade trafikanter, och förbättrar cykel- och gångförbindelserna in till Örebro centrum och till närmaste skola.

Arbetena inleds med byggnation av en ny infart till Lantmännen, därefter byggs cirkulationsplatsen.

Så påverkas du som trafikant

Från 31 mars är busshållsplatserna vid korsningen Hjälmarvägen, Sjölandsgatan, Stortorpsvägen tillfälligt flyttade ca 300 meter västerut (närmare centrum) för att göra plats för arbetsområdet.

Ombyggnationen startar torsdagen den 20 april. Under de inledande arbetena hålls Hjälmarvägen öppen för trafik, men med begränsad framkomlighet.

Under tiden som själva cirkulationsplatsen byggs stängs Hjälmarvägen av vid korsningen Sjölandsgatan, Stortorpsvägen. Trafiken leds då på tillfällig omledningsväg förbi arbetsområdet. Biltrafik till bostadsområdet hänvisas till Ålholmsgatan.

 – Du kommer att kunna ta dig förbi arbetsområdet under hela byggtiden, men räkna med att det kan ta något längre tid. Följ skyltningen på plats, säger Julianna Pap, projektledare.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login