Dans på flera ställen i landet – Dansnät Sverige välkomnar tre nya parter

By on 30 oktober, 2019
Dansnät Sverige utökas med tre nya parter 2020.

Falun, Säter, Örebro och Askersunds blir nya Dansnäts-orter när Region Dalarna/Dalateatern och Örebro kommun blir parter i Dansnät Sverige från årsskiftet. Dessutom blir Vara Konserthus en egen part från att tidigare varit samarbetspart till nätverket.

Dansnät Sverige utökas och består från och med årsskiftet av 15 parter som i samarbete med lokala scener och verksamheter presenterar internationella och nationella dansföreställningar på 30-talet orter. Att antalet parter och scener expanderar får som effekt att fler av landets invånare utanför storstäderna kan ta del av den sceniska danskonsten.

För Malin Lagergren, kultur- och bildningschef i Region Dalarna, är partnerskapet betydelsefullt för att genomföra arbetet för den professionella dansen. ”Vi har gått med i Dansnät Sverige för att vi ser nätverket som en viktig samarbetspart för att förverkliga visionen vi har i Dalarna. Det handlar om att öka gästspelsfrekvensen samt öka dansens närvaro i hela regionen.” Dalateaterns chef Lisa Hugoson fortsätter ”Dansnät Sverige är en förutsättning för att vi ska kunna stärka dansen i Dalarna. Det är starten på ett arbete som kommer att ge invånarna i vårt län mer högkvalitativ och spännande dans.”

Dansnät Sveriges parter är institutioner, teaterscener, konserthus samt regionala och kommunala kulturförvaltningar. De olika verksamheterna har tillsammans en bred kunskap om förutsättningar för arrangörskap, publikinkluderande arbete och koreografers och dansares arbetsvillkor. Kunskapsutbytet mellan parterna är därför a och o i nätverkets arbete. Parterna förbinder sig att, genom nätverket, presentera minst fyra dansföreställningar per år, arbeta för att stärka publikens intresse för danskonst och på olika sätt stödja koreografernas produktionsvillkor samt öka kompetensen inom arrangörskap, kommunikation och teknik för dansföreställningar. Dansnät Sverige verkar alltså på flera plan och skälen till att ingå i nätverket kan därför vara flera.

Josiane Saade, planerare på Kultur och fritidsförvaltningen i Örebro kommun, ger följande svar på frågan varför de beslutat att bli part i nätverket:
”Vi har valt att gå med i Dansnät Sverige av flera anledningar. Dels för att föreställningarna som erbjuds inom Dansnät Sverige har en kvalitetsstämpel. Dels för att utöka vårt nätverk inom den professionella dansen och få kollegor som arbetar med samma sak. Dansnät Sverige erbjuder även fortbildning inom scenteknik och kommunikation, något som kan komma att bli värdefullt när vi utvecklar vårt arbete med att erbjuda invånarna i Örebro kommun professionell dans”.

En scen som länge samarbetat med Dansnät Sverige är Vara Konserthus. Från 2020 är scenen inte längre så kallad ”underpart” i nätverket utan en egen part med fullt åtagande. Sara Törn, dansproducent på Vara Konserthus, är nöjd med beslutet ”Styrkan med Dansnät Sverige är att många scener kan gå samman och presentera dans. Vara Konserthus har under tid ökat antalet dansföreställningar och är idag en självklar dansscen i Sverige, därför är det helt rätt att vi blir en egen part i nätverket.”

Dansnät Sverige består 2020 av följande parter:

 • Dans i Nord, Norrlandsoperan i Umeå
 • Gävle Teaterförening
 • Region Dalarna/Dalateatern
 • Kulturutveckling Region Uppsala
 • Västmanlandsmusiken
 • Kultur och fritidsförvaltningen Örebro kommun
 • Dansens Hus i Stockholm
 • Kultur- och fritidsförvaltningen Linköpings kommun
 • Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköping kommun
 • Kultur i Väst
 • Region Halland/Rum för dans
 • Regionteatern Blekinge Kronoberg och Dansstationen

Regionalt
Örebronyheter

Källa Dansnät Sverige

You must be logged in to post a comment Login