De lanserar 10 etiska principer för digitala tjänster

Av på 14 augusti, 2020

Designbyrån One Day Interact har formulerat 10 etiska designprinciper för digitala tjänster och produkter. Målsättningen är att öka handlingskraften bland både beställare och producenter. Utgångspunkten är FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, som anpassats till digitala förutsättningar. 

”Digitaliseringen har sedan länge en stor inverkan på människors vardag och välbefinnande. Det är minst lika konkret som andra fysiska samhällsfenomen. Vi behöver enas om en värdegrund för den digitala samhällsutvecklingen.” – Jonas Engkvist, UX designer One Day Interact

Färdiga att användas
Med utgångspunkt i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna vill One Day Interact nå en bred acceptans och skapa principer som alla kan skriva under på. Principerna är formulerade som s.k. user stories. Det är en metod som ofta är styrande för hur digitala tjänster formas. De är färdiga att användas i både utvecklingsprojekt och upphandlingar och finns att nå på webbplatsen digitaldesignethics.com.

En möjlighet att agera, och ställa krav
”Initiativet tar fasta på den ambition som finns i branschen, och kan leda till konkreta handlingar. Det är också en möjlighet för beställare att tydligt kräva etiskt utformade tjänster och produkter. Det här är egentligen självklara saker som alltid borde finnas med, men tyvärr ser det inte ut så idag.” – Jonas Engkvist, UX designer One Day Interact

Ett konkret verktyg
Allt fler digitala designers understryker behovet av mer etiskt designade produkter och tjänster. Men utan konkreta verktyg finns det en risk att stanna kvar i samtalet kring frågan, utan att nå verklig handling. Därför ville One Day ta fram konkreta principer som överbryggar det steget. 

Tillgängliga för alla
De digitala riktlinjerna är fria för både designers och leverantörer att använda i sitt arbete. På webbplatsen finns också möjligheten att lista sitt företag, om man väljer att stå bakom riktlinjerna. 

Så är principerna tänkta att användas
Som användare: Lägg lite tid på att utvärdera om de tjänster och produkter du använder följer de här principerna. Och reagera när de inte gör det! Företag som skapar digitala tjänster är idag mer lyhörda mot sina användare än någonsin, utnyttja den möjligheten att påverka. 

Som designer: Gör principerna till en självklar del i varje projekt. Marknaden vill ha och behöver aktörer som tar ställning i de här frågorna. 

Som beställare: Ställ krav! Etiskt och socialt hållbar design borde vara en självklarhet idag. Och det är värdeskapande – både för din verksamhet och dina användare.

Mänskliga rättigheter en god utgångspunkt
FNs deklaration är skriven för en annan tid, innan digitaliseringen var ett faktum. Men de är likväl universella principer som gäller än idag. Det gör dem till en god utgångspunkt för digitala principer, menar One Day.

Principerna i korthet
De 10 principerna handlar om: Frihet, Trygghet, Rättvisa, Valfrihet, Integritet, Yttrandefrihet, Informationstillgång, Inkludering, Inflytande och Sinnesro.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: One Day Interact

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in