Den prisjusterade oktoberförsäljningen positiv

By on 19 november, 2023
Arkivbild

Den prisjusterade oktoberförsäljningen positiv, försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,8 procent under oktober 2023. Jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under oktober till 6,6 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till 0,1 procent*.

– Den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln var i oktober positiv för första gången sedan i april 2022. Då volymerna är på samma nivå som under oktober månad i fjol indikerar detta att det förändrade konsumentbeteendet har stabiliserats, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel. 

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i oktober till 6,9 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln ökade under månaden med 4,6 procent. Hemleverans ökade med 6,7 procent och upphämtning i butik ökade med 1,6 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i oktober till 4,3 procent.

– E-handelstillväxten på 4,6 procent är högre än på länge. E-handelsandelen är dock lägre än för två år sedan, även om den under året har stabiliserats strax över 4 procent, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten beräknas till -0,2 procent för oktober. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 7,0 procent under oktober månad. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till 0,4 procent.

Dagligvaruindex för november publiceras 14 december.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Svensk Dagligvaruhandel
*Avrundat med en decimal.

You must be logged in to post a comment Login