Den svenska spannmålskörden är igång

By on 3 augusti, 2022
Foto: Pågen

I år är betydelsen av den svenska spannmålsskörden viktigare än någonsin. Nu har skörden startat i Sverige, och i helgen tog Pågens kvarn, Lilla Harrie Valskvarn, emot de första spannmålsleveranserna från de skånska odlarna. Långa ljusa sommardygn och det svenska klimatet är normalt klart fördelaktigt för spannmålsodling. Årets skörd är inget undantag, utan de första skördarna tyder på att den svenska spannmålsskörden i år kommer gå bra.

Ett skördemässigt normalår är vad svenska bönder, liksom Pågen, önskar sig i år. I och med den osäkerhet och höga prisbild som redan råder på den globala spannmålsmarknaden på grund av kriget i Ukraina, behöver spannmålsskörden tryggas. I år skulle därför ett svagt skördeutfall vara mer negativt än vanligt, men just nu ser det inte ut att bli en repris på förra årets låga skörd som berodde på initial torka och därefter kraftiga regn. Istället tycks årets lite mer typiska och växlande svenska sommarväder ha varit gynnsamt för spannmålsodlingen.

– Skördeperioden har precis inletts och ännu är det för tidigt att kunna ge ett exakt svar på hur årets skörd slår för våra odlare. Men vad vi kan se nu efter de första dagarnas skörd, får vi en volymmässigt god avkastning. Spannmålet ser inte ut att slå rekord vad gäller protein, men verkar dock ligga på normala proteinnivåer, säger Helene Sollerhed, Inköpschef på Lilla Harrie Valskvarn.

I dagarna är det inte bara den svenska skörden hos landets spannmålsodlare som startat. Nu har även skördetröskan rullat in på Pågens testodling intill den egna kvarnen i Lilla Harrie norr om Lund. Här testodlas proteinrika och klimatstarka spannmålssorter som ett led i att utveckla odlingen så att den blir än mer hållbar och trygga vår inhemska försörjning.

– Vi är beroende av att vi har ett starkt jordbruk och en stabil odling i Sverige, annars har vi inget mjöl att mala här på kvarnen. Mjöl som sen blir till bröd. Därför arbetar vi nära våra spannmålsodlare och här testodlar vi spannmålssorter som helst ska klara av både torka och regn, och samtidigt ger oss ett proteinrikt mjöl som det går att baka fina bröd av, säger Jörgen Hansson, Råvaruchef på Pågens kvarn Lilla Harrie Valskvarn.

Svensk livsmedelsförsörjning är viktigare än någonsin och för det behövs både odlare och livsmedelsproducenter som arbetar i samklang. Pågens uppgift är att säkerställa att det finns bröd på butikernas brödhyllor för konsumenterna att handla, och en central del är mjölet man bakar på. På Pågen månar man därför om att ha ett nära samarbete med sina spannmålsodlare och att baka på 100% svenskt mjöl.

Faktaruta;

Pågens två bagerier är belägna i Skåne samt i Västra Götaland. Genom att äga sin egen kvarn har Pågen också en närhet till den svenska spannmålsodlingen. Lilla Harrie Valskvarn är Sveriges äldsta kvarn och har malt mjöl sedan 1509. Idag mals årligen ca 130 000 ton vete- och rågmjöl på kvarnarna i Skåne och Västra Götaland. Det motsvarar en fjärdedel av Sveriges förbrukning av bagerimjöl. Åker, kvarn och bageri ligger med andra ord inom några få mils radie.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Pågen

You must be logged in to post a comment Login