Digitalisering och mod nödvändiga för att driva vårdutvecklingen framåt

By on 4 juli, 2017
Från vänster: Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län, Olivia Wigzell, GD, Socialstyrelsen, David Liljequist, förbundsombudsman, Vårdförbundet och Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech.
Fotograf: Peter Lilja

Kan en gemensam upphandling av ett modernt vårdinformationssystem också driva vårdutvecklingen framåt? Den frågan diskuterades i Almedalen måndagen den 3 juli på ett fullsatt seminarium, Det digitala samhället är redan här – är vården redo?

Svaret från panelen med företrädare från hälso- och sjukvården, industrin, myndigheter och facken var ja, i bred enighet. Med tillägget att det också är nödvändigt.

– Vi ser två stora behov i dag, menade Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län. Det finns ett enormt behov av ett väl fungerande system för våra medarbetare i vården – dagens system stjäl patienttid. Det finns också ett stort patientbehov där patienter ställer ökade krav. Om vi kan möta dessa krav på rätt sätt kan också patienterna bli en viktig del i att genomföra förändringar inom vården – med hjälp av en utvecklad digitalisering.

Samverkan skapar samsyn
Socialstyrelsens generaldirektör, Olivia Wigzell, framhöll nyttan av den stora samverkan som i dag finns mellan landsting och regioner inför upphandlingar av vårdinformationssystem, till exempel SUSSA-samverkan där Region Örebro län och åtta andra landsting och regioner samverkar kring ett gemensamt vårdinformationssystem.

– SUSSA är en utmärkt samverkan där flera landsting och regioner skapar samsyn i viktiga frågor som bland annat terminologi, menade Olivia Wigzell. Det skapar en gemensam plattform för att bygga framtidens vårdinformationssystem – som kommer att kunna spara mycket tid i vården. Också Socialstyrelsen jobbar aktivt med den frågan.

Digitalisering en prioriterad fråga
Sveriges kommuner och landstings programansvarige för e-hälsa, Patrik Sundström, menade att vi nu ser en historisk kraftsamling där alla regioner och landsting är överens om att prioritera digitalisering.

– Digitaliseringen är också en fråga som måste lösas i brett partnerskap med bland annat industrin, menade han. Vi behöver kroka arm med näringslivet för att kunna nå visionen om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att nyttja de möjligheter som digitaliseringen och e-hälsa ger.

För att uppnå de goda effekterna behövs dock mod, menade flera. Det var panelen enig om, mod för att kunna ta beslut om kostnader.

– Men det måste ses som en investering, gör vi inte detta nu är vi på ett sluttande plan, menade Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland.

Seminariet kan sammanfattas: En enig panel menade att det inte går att lösa framtidens vårdutmaningar med dagens tekniska lösningar. Dessutom kan patienterna bli en stark hävstång i det digitala utvecklingsarbetet.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Fakta om seminariet
Seminariet arrangerades av Region Örebro län i samarbete med landsting- och regionnätverket SUSSA-samverkan som består av Region Örebro län, Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Blekinge och Landstinget Västernorrland som nu upphandlar ett gemensamt vårdinformationsstöd. Vid sidan av de fem regionerna/landstingen finns fyra regioner/landsting med option på framtida deltagande. De fyra är Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg.

You must be logged in to post a comment Login