Djurens Rätts gläds åt att regeringen föreslår strängare straff vid brott mot djur

By on 1 oktober, 2021
Arkivbild

Ännu ett steg i rätt riktning mot införande av strängare straff vid brott mot djur har tagits. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som ska rösta om förslaget senare i höst. Djurens Rätt gläds åt att det envist hårda arbetet nu ger resultat och hoppas även att regeringen ska göra något åt de systematiska överträdelserna som kvarstår i djurfabrikerna.

I den proposition som regeringen lämnat föreslås att det införs en skärpning av den nuvarande lagstiftningen gällande djurplågeri. Regeringens förslag innebär att ett nytt brott, grovt djurplågeri, förs in i brottsbalken.

– Vi har sett behovet av skärpta straff länge eftersom det är ett stort problem att djur utsätts för brott och att de brotten ofta prioriteras ned av rättsväsendet. Samhället måste visa i handling att brott mot djur tas på allvar och det här förslaget är ett viktigt steg i rätt riktning. Jag är glad att regeringen har lyssnat, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt har under lång tid arbetat för och föreslagit införande av skärpta straff vid brott mot djur. Utredningen om straff och andra sanktioner vid brott mot djur tillsattes av regeringen i augusti 2018. Djurens Rätt har deltagit i samråd med utredaren, lämnat skriftliga synpunkter och remissvar. Utredningen överlämnades till landsbygdsministern 11 februari 2020. Den 17 juni i år överlämnade regeringen en lagrådsremiss i frågan och igår, den 30 september, beslutade regeringen om propositionen. Förslaget om införande av ett grovt djurplågeribrott ligger i linje med vad Djurens Rätt har föreslagit och arbetat för, men vill också se att regeringen tar tag i de systemfel som kvarstår.

– Införande av grovt djurplågeribrott är viktigt och vi gläds åt att regeringen nu föreslår det. Det löser dock inte de systemfel som sker i djurfabrikerna. Kronfågel-skandalen är ett aktuellt exempel på systematiska överträdelser mot djurskyddslagstiftningen, vilket får förödande konsekvenser för miljontals djur årligen. Även dessa överträdelser måste ge kännbara konsekvenser, lidandet i djurfabrikerna måste få ett slut, avslutar Camilla Bergvall.

Regeringens förslag innebär att ett nytt brott, grovt djurplågeri, förs in i brottsbalken. Brottet ska omfatta uppsåtliga och grovt oaktsamma gärningar. Vid bedömningen av om ett brott är grovt ska det beaktas om gärningen har inneburit allvarligt lidande för djuret eller djuren, har varit av större omfattning, har begåtts i syfte att nå ekonomiska fördelar, eller annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Straffskalan för djurplågeri idag sträcker sig från böter till fängelse i högst två år. Regeringens förslag innebär att straffskalan för grovt djurplågeri ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Enligt regeringen ska riksdagen rösta om propositionen senare i höst och lagändringarna föreslås att träda i kraft 1 juli 2022.

Sverige
Örebronyheter

Källa Djurens Rätt

You must be logged in to post a comment Login