Dödlig, obotlig och påverkar ungdomars psykiska hälsa

By on 28 augusti, 2023
Studier har visat att det är 3 gånger vanligare med psykisk ohälsa hos unga med typ 1-diabetes jämfört med friska barn i samma ålder.
Bild: Barndiabetesfonden

En ny undersökning från Barndiabetesfonden visar att okunskapen om typ 1-diabetes, påverkar ungdomars psykiska mående. Typ 1-diabetes är den vanligaste allvarliga, obotliga och livshotande sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige.

Inte många vet vad typ 1-diabetes är och hur sjukdomen faktiskt påverkar hela livet. Många tror att det handlar om livsstilsfaktorer som dåliga matvanor och brist på motion. En annan vanlig missuppfattning är att sjukdomen är ganska lätt att leva med. Så är det inte.

Typ 1-diabetes kan drabba vem som helst och påverkar alla aspekter av livet. De som drabbas, måste ställa om helt: insulinberäkningar, blodsockermätningar och larm dygnet runt, året om. Noggrann planering av vardagen krävs och framtidsdrömmar krossas.

En ny undersökning visar dessutom att dessa barn och ungdomars psykiska hälsa påverkas mer än vad man tidigare trott. Många ungdomar bekymrar sig för vardagen och känner stor oro inför framtiden. I en ålder när framtiden ska kännas ljus, funderar de över hur sjukdomen påverkar hälsan och förkortar livslängden.

“Jag är rädd för att dö tidigare än mina vänner” *

Ungdomarna känner sig också väldigt beroende av sina föräldrar. Sjukdomen försenar den frigörelse som annars naturligt sker i tonåren. Det är jobbigt med föräldrarnas tjat men samtidigt är det skrämmande att klara sig själv.

”Hur ska jag klara av att leva själv och orka ta hand om diabetesen hela mitt liv?” *

Ett stort problem är även samhällets okunskap. 80 procent av de tillfrågade ungdomarna upplever att människor utanför familjen har låg kunskap om typ 1-diabetes. Okunskapen medför dåligt stöd och förståelse från omgivningen. Många drabbade ungdomar möts därför av fördomar som leder till utanförskap och skam.

“Många känner inte till typ 1-diabetes. Jag vill inte att de ska tycka att det är äckligt eller att jag får skylla mig själv som har fått sjukdomen.” *

– Något som gör mig ledsen, frustrerad och rent ut sagt förbannad är att okunskapen i samhället om typ 1-diabetes bidrar negativt till ungdomarnas psykiska mående, säger Åsa Soelberg, generalsekreterare för Barndiabetesfonden.

– Ett av Barndiabetesfondens viktigaste uppdrag är att öka kunskapen om typ 1-diabetes hos allmänhet, vård och skola. Det psykiska måendet hos unga med typ 1-diabetes skulle förbättras om samhällets kunskap om sjukdomen ökade, fortsätter Åsa Soelberg.

I den årliga rapporten om typ 1-diabetes finns fler resultat om hur ungdomars psykiska hälsa påverkas av deras sjukdom. Där finns även intervjuer, citat, fakta och infografik om typ 1-diabetes.

Fakta om typ 1-diabetes:

  • Typ 1-diabetes kan inte förebyggas. Alla kan drabbas.
  • 8 000 barn lever med typ 1-diabetes i Sverige – det gör att vi är topp 2 i världen efter Finland (incidens).
  • Varje dag drabbas cirka tre barn av typ 1-diabetes i Sverige. Det motsvarar mer än 30 skolklasser per år.
  • Typ 1-diabetes är en obotlig och vissa fall dödlig sjukdom.
  • Det är tre gånger vanligare med psykisk ohälsa hos ungdomar med typ 1-diabetes.
  • För flickor med typ 1-diabetes är det dubbelt så vanligt med ätstörningar som för flickor utan sjukdomen.

Statistik från undersökningen:

  • 80 procent av ungdomarna upplever att människor utanför familjen har låg kunskap om sjukdomen.
  • 1 av 3 ungdomar har blivit retad eller kränkt på grund av sin typ 1-diabetes.
  • Mer än var tredje ungdom med typ 1-diabetes upplever att de får dåligt stöd i skolan.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Barndiabetesfonden
*Frisvar från undersökningen.
Om undersökningen
Barndiabetesfonden har undersökt det psykiska måendet hos ungdomar med typ 1-diabetes. Undersökningen bygger på en enkätstudie med intervjuer med 232 ungdomar, 11-18 år, med diagnosen typ 1-diabetes. Datainsamlingen genomfördes under fyra veckor, 4 maj till och med 4 juni 2023.

You must be logged in to post a comment Login