Ekonomi | Tvärnit för äldres sysselsättningsökning

By on 27 juli, 2016

Länge hade Sverige Europas snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer över 65 år. Nu har regeringens återinförande av den särskilda löneskatten stoppat den positiva trenden.

Ny statistik från Eurostat visar en kraftig inbromsning av sysselsättningsgraden i åldersgruppen 65–74 år 2015 jämfört med övriga EU och EFTA-länder. Därtill visar SCB:s kvartalsvisa siffror att de äldres sysselsättningsgrad minskat betydligt under det fjärde kvartalet 2015 och årets första kvartal.

–Det är tydligt att ekonomiska incitament spelar en viktig roll både för beslutet när en individ väljer att gå i pension och för en arbetsgivare att behålla eller nyanställa en äldre medarbetare, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Mellan 2006 och 2014 ökade sysselsättningsgraden med 6,4 procentenheter i åldersgruppen 65-74 år. Det betyder att Sverige under en rad år hade EU och EFTA:s snabbaste växande sysselsättningsgrad för seniorer. Till övervägande del kan ökningen förklaras avskaffandet av den särskilda löneskatten och införandet av förhöjda jobbskatteavdrag 2007. Trots det återinförde regeringen i år den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år.

Sett i ett längre tidsperspektiv har skattelättnaderna 2007 har haft en större positiv effekt på sysselsättningsgraden än det nya pensionssystemet 1999 och rätten att få jobba till 67-årsdagen 2001. De växande skattebaser som reformerna fört med sig innebär att de offentliga finanserna inte försvagats, utan bibehållit balansen eller till och med stärkts av skattelättnaderna.

– Fler måste jobba längre om framtida välfärdsutmaningar ska kunna hanteras. Vi behöver därför lägre och inte högre skatter på äldre som arbetar, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Ekonomi
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login