Ekonomisk oro för pensionen hos 3 av 4 svenskar

By on 25 maj, 2023
Bild: Fundler

Hälften av svenskarna ser en sämre levnadsstandard framför sig i samband med pensionen, tre av fyra har en oro för hur de över huvud taget ska klara sig ekonomiskt.

Trots detta är svenskarnas engagemang för sin pension låg, visar Fundlers årliga undersökning genomförd av Ipsos.

Den ekonomiska oron ökar i kristider och i Fundlers årliga undersökning kring svenskarnas privatekonomi syns tydliga mönster på oro och tveksamhet inför framtiden. På frågan ”Oroar du dig över hur du kommer att klara dig på din pension?” svarar hela 76 procent ”Ja, mycket” eller ”Ja, lite”. Och tittar man på könsfördelningen är det vanligare att kvinnor känner oro än män. Hela 83 procent är oroliga för hur de ska klara sig medan 70 procent av männen uppger detsamma.

– Det är bistra tider nu i samhället och det märks så klart även på svenskarnas oro inför pensionen. Kommer den att räcka och hur blir mitt liv efter att jag gått i pension? Det är frågor som kommer närmare när många tvingas leva på marginalen, säger Mohammed Salih, sparekonom på Fundler.

Inte helt oväntat är de med lägre inkomst mer oroliga än de som tjänar mer. Av de som tjänar 100 000–199 999 kr om året är hela 46 procent mycket oroliga medan samma siffra för de som tjänar över 900 000 kr om året endast är 9 procent.

Fundler har även frågat svenskarna om de tror att de kan behålla sin nuvarande levnadsstandard när de går i pension. Endast 12 procent är säkra på att de kommer att kunna göra det medan hela 50 procent säger att de vet eller åtminstone inte tror att de kommer att kunna göra det. Även här uppger kvinnorna att de är mer tveksamma kring livet efter pensionen där så många som 55 procent vet eller tror att de inte kommer att behålla sin levnadsstandard. Bland männen är motsvarande siffra 44 procent.

– Det är oroväckande att så många vet eller åtminstone tror att de inte kommer att kunna leva ett gott liv efter pensionen. I vissa fall är oron befogad men för de flesta handlar det om att skaffa sig kunskap om sitt pensionssparande och agera. Kan jag avsätta mer? Hur ser mina avgifter ut? Och framför allt, vad behöver jag för nivå för att vara nöjd den dag pensionärslivet kommer, menar Mohammed Salih.

Trots den utbredda oron för pensionen visar Fundlers undersökning att svenskarnas kunskap om och engagemang är bristande. 70 procent uppger att de är osäkra på sina avgifter och 30 procent har missat lagen om flytträtt som trädde i kraft för ett år sedan. Av de som uppger sig känna till flytträtten har endast hälften agerat för att förbättra sin pension.

Mohammed Sahlis tre steg för minskad pensionsoro

1. Börja spara tidigt. 

Ju tidigare du börjar spara, desto mer kan ditt kapital växa. Dessutom behöver du inte spara lika mycket varje månad. Med det sagt – kom ihåg att det aldrig är för sent att börja spara!

2. Spara regelbundet.

Genom att spara en fast summa varje månad eller varje kvartal kan du undvika den stress och oro som uppstår när du inte har sparat tillräckligt mycket. Det är mycket bättre att spara lite än ingenting alls.

3. Håll nere avgifterna.

Avgifterna har en stor inverkan på allt långsiktigt sparande och höga avgifter kan påverka sparandet negativt. För varje extra procentenhet du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Fundler

You must be logged in to post a comment Login