El-behandling minskar förekomsten av självmord bland svårt deprimerade

Av på 23 juli, 2021
Arkivbild

Många självmord beror på depression. Svårare depressioner har sedan mitten av 1900-talet behandlats med elektrokonvulsiv behandling (ECT), där nervsystemet stimuleras med elektrisk aktivitet. Det är väl känt att behandlingen kan ge symtomlindring och att en vanlig biverkan är tillfällig minnesstörning. Ny forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar nu att ECT minskar förekomsten av självmord vid svår depression.

En studie från Örebro som undersökt om elektrokonvulsiv behandling kan minska förekomsten av självmord bland deprimerade patienter publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften JAMA Open den här veckan.

Forskarna har undersökt förekomsten av självmord bland deprimerade patienter som blivit behandlade med ECT och jämfört detta med förekomsten av självmord bland andra deprimerade patienter sjukhusvårdats men som ej behandlats med ECT. Undersökningen var möjlig tack vare Kvalitetsregister ECT och andra nationella register.

Resultaten visar att ECT minskar förekomsten av självmord bland patienter med svår depression. Självmorden minskade vid behandling med ECT framför allt vid de svåraste så kallade psykotiska depressionerna och hos dem över 45 år.

– Vi hoppas att studien kommer att hjälpa läkare, patienter och närstående att få ett bättre underlag för sitt val av behandling vid den svåra sjukdom som depression kan vara, säger  Axel Nordenskjöld docent och överläkarevid Örebro universitet, som tillsammans med Ida Rönnqvist och Fredrik Nilsson, läkare också verksamma i Örebro, ligger bakom forskningen.

Studien är finansierad av Nyckelfonden vid Universitetssjukhuset Örebro och av Region Örebro län.

– Självmord är en tragisk händelse som ofta drabbar närstående väldigt hårt. En vanlig orsak till självmord är dessvärre ofta en otillräckligt behandlad depression. Det är därför viktigt med fortsatt forskning för att förbättra behandlingsresultaten vid depression. Det är också angeläget att patienter erbjuds vård enligt bästa evidens.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Universitetssjukhuset Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in