Elitidrottares syn på det globala antidopingarbetet

By on 9 februari, 2019
Anna Qvarfordts avhandling fokuserar på hur elitidrottarna uppfattar detta antidopingarbete.

I det internationella antidopingsystemet står idrottaren i centrum vad gäller reglering, granskning och kontroll. Anna Qvarfordts avhandling fokuserar på hur elitidrottarna uppfattar detta antidopingarbete. – Det finns begränsad kunskap om konsekvenserna för idrottare och hur idrottare uppfattar systemet. Därför är syftet med denna avhandling att analysera legitimiteten för det globala antidopingarbetet och praktiken utifrån internationella elitutövares perspektiv.

I avhandlingen har Anna Qvarfordt analyserat hur policydokument är utformade till idrottsutövare. Hon har genomfört en enkätstudie med elitidrottare inom de internationella idrottsförbunden för skidor, friidrott, basket och volleyboll. Enkäten innehöll frågor om bland annat vistelserapportering, dopingkontroller, medicinska dispenser, organisationen och utbildning. Totalt svarade 261 idrottare från 51 länder. Utifrån enkäterna gjordes 13 intervjuer som blev en fördjupning för att förstå idrottsutövarnas uppfattningar och upplevelser.

Resultaten visar att utövarna är positiva till reglering av doping inom idrotten och till antidopingarbetet som princip, men vad gäller det praktiska arbetet ställs frågan om det kan anses som legitimt.

Många utövare menade att det praktiska arbetet inte är effektivt då dopade idrottare kan klara sig undan att bli upptäckta och att arbetet inte genomförs likvärdigt över världen. Att vara föremål för krav på vistelserapportering och dopingkontroller upplevdes ha viss negativ inverkan på idrottsutövarnas privata liv. 

Idrottsutövarna tycker att de har begränsat inflytande över hur reglerna utformas och att antidopingarbetet i praktiken skapar orättvisor beroende på olika tillgång till teknologi, utbildning och kunskap samt stödjande system i olika delar av världen. De flesta idrottarna är angelägna om att följa reglerna, samtidigt som de menar att vissa situationer karaktäriseras av brist på egen kontroll och ett begränsat handlingsutrymme för att ta det strikta ansvaret som dopingreglerna innebär.

Det internationella antidopingsystemet är en internationell verksamhet med omfattande regler som ska tillämpas likvärdigt över hela världen. Den övergripande legitimitetsanalysen visar att det finns upplevelser och uppfattningar som kan riskera antidopingarbetets legitimitet. Idrottsutövarnas uppfattningar om brist på likvärdighet, effektivitet och handlingsutrymme kan tolkas som att auktoriteterna inom antidoping själva inte tillämpar reglerna och agerar utifrån dem. 

Att utövarna upplever att de har för lite inflytande i policyarbete kring antidoping ses också som en risk för systemets legitimitet. Risken är att antidopingarbetet inte blir långsiktigt hållbart om man inte tar hänsyn till utövarnas perspektiv.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login