Elstödsförslag med ett maxbelopp

By on 5 januari, 2023
Arkivbild

Svenska kraftnät föreslår att elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer, men med tak som bestäms av EU:s statsstödsregler och som ej får överstiga 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor). Då elstödet utgår från vad medelpriset har varit under en 12-månadsperiod betalas det endast ut i elområde 3 och 4.

Svenska kraftnät ansöker idag hos Energimarknadsinspektionen, Ei, om att få använda kapacitetsavgifter för att finansiera en modell för elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Förslaget bygger till stora delar på samma modell som gäller elstöd till hushåll, som är planerat att börja betalas ut av försäkringskassan i februari. Förslaget innebär att elstöd går till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 3 och 4, dock med tak som inte får överstiga 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor), i enlighet med EU:s statsstödsregler.

– Ersättningsnivåerna bygger på hur stort medelpriset har varit i elområdena i relation till ett referenspris på 75 öre kWh. Då medelpriset i elområde 1 och 2 har varit lägre än referenspriset under perioden ges inget elstöd, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Historisk förbrukning

Storleken på elstödet upp till maxbeloppet bestäms av hur stor förbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022. De med eluttag i elområde 4 får 0,79 kronor per förbrukad kWh under perioden och de i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kWh. Inget elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 1 och 2 (norra Sverige).

För att få elstödet ska näringsidkare och juridiska personer ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 och 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter detta datum får därmed inget elstöd för den eluttagspunkten. Taket som ej får överstiga 2 miljoner euro avser även koncerner som kan bestå av flera juridiska personer.

Vad händer nu?

– Vi har nu slutfört vårt uppdrag med att ta fram en modell. Nu ska Energimarknadsinspektionen, Ei, pröva Svenska kraftnäts förslag. Under förutsättning att Ei godkänner vår ansökan kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos Europakommissionen. Därefter behöver detaljer för utbetalningen av stödet klargöras av regeringen, säger Malin Stridh.

Hur skiljer sig den här modellen från det förra ni presenterades i höstas?

– Vår tidigare ansökan var baserad på en generell modell för elstöd till alla elkunder med syfte att inte omfattas av EU:s stadsstödregler. Detta för att möjliggöra en så snabb utbetalning som möjligt till alla som har drabbats av höga elpriser. Nuvarande modell är utformad med hänsyn till Ei:s beslut den 16 november avseende den modell vi då presenterade och de tillägg till modellen Ei då gjorde samt till gällande statsstödsregler.

När kommer stödet att betalas ut?

– Vi kan i dagsläget inte svara på när stödet betalas ut då en mängd faktorer påverkar. Vi har hemställt till regeringen om att en annan myndighet ska hantera utbetalningarna.

Svenska kraftnäts förslag om elprisstöd till näringsidkare och juridiska personer finns att läsa här (öppnas i nytt fönster)

Bakgrund till elstöd

Regeringen gav Svenska kraftnät i uppdrag den 18 augusti 2022 att ta fram en modell för hur kapacitetsavgifter kan komma konsumenter och företag till del. Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei. Bärande principer för modellen var att elstödet skulle gå till dem som betalat mest för sin el, vara enkelt och snabbt att administrera (bland annat att det inte behövde anmälas för statsstöd), samt uppmuntra till att hålla nere elförbrukning.

Ei godkände modellen på alla punkter utom för riktigt stora förbrukare. För dessa skulle en särskild ordning gälla. Den 22 december gjorde regeringen bedömningen att Ei:s tillägg inte är förenligt med EU:s regler för statsstöd. Svenska kraftnät gavs då ett nytt uppdrag, att senast den 4 januari i år lämna in en ansökan till Ei om elstöd till näringsidkare och juridiska personer.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska kraftnät

You must be logged in to post a comment Login