EU-medborgare kräver cruelty free kosmetika

By on 17 september, 2022
Cruelty Free Europe & The Body Shop vill att förbudet mot djurtester av kosmetika förstärks och skyddas.
Bild: The Body Shop

Över 1,4 miljoner EU-medborgare kräver cruelty free kosmetika, nästan en och en halv miljon människor över hela EU kräver att förbudet mot att djurtesta kosmetika respekteras fullt ut och förstärks. 

Trots det förbud som råder sedan 2013 fortsätter djur att lida och dö i skönhetens namn. Nu kräver europeiska myndigheter att plågsamma djurförsök används även för ingredienser som enbart används i kosmetika.

Medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics lanserades i augusti 2021 av djurskyddsgrupperna Cruelty Free Europe, PETA, Eurogroup for Animals och European Coalition to End Animal Experiments med stöd av de globala skönhets- och hudvårdsföretagen The Body Shop och Dove. Initiativet har spritts av flera olika grupper, kosmetikaföretag och kampanjare från alla Europas hörn.

Insamlingen av underskrifter för det europeiska medborgarinitiativet (ECI) avslutades vid midnatt den 31 augusti i år. 

Då hade 1 413 463 personer skrivit under. 

Av de totalt 90 medborgarinitiativ som registrerats har bara sex stycken samlat in tillräckligt många underskrifter för att uppfylla villkoren för att utredas av EU-kommissionen. Att det här initiativet har samlat in fler än en miljon underskrifter är en stark signal till EU:s beslutsfattare.

Kerry Postlewhite, Director of Public Affairs på Cruelty Free Europe, förklarar;

— Vi är övertygade om att den stora mängden underskrifter som vi samlat in ger en tydlig indikation för EU:s lagstiftare om hur starkt människor känner för den här frågan. Nu måste vi vänta för att se om vårt medborgarinitiativ räcker till för att vi ska få gå vidare till nästa steg och träffa företrädare för EU. Efter det är det upp till EU-kommissionen, EU-parlamentet och de nationella regeringarna att lyssna på folkets vilja och omedelbart agera för att sätta stopp för djurtestning av ingredienser som används för kosmetika. Människorna i Europa har gjort det klart för EU-kommissionen vad den behöver göra: kommissionen måste lyssna på konsumenterna.

Christopher Davis, The Body Shop International Director of Sustainability, Activism and Corporate Communications, säger;

— The Body Shop var det första globala varumärket som kämpade mot djurtester av kosmetika, ett ställningstagande som har utgjort grundvalen för vårt kampanjarbete i mer än 30 år. Det var vår kampanj i samarbete med Cruelty Free International som ledde till EU:s ursprungliga förbud 2013. I dag är vi stolta över att vi har nått den här milstolpen i vår Save Cruelty Free Cosmetics-kampanj. Tack, alla The Body Shop-kunder och EU-medborgare som har höjt rösten i kampen för att skydda djuren från onödig skada. 

Kerry Postlewhite fortsätter;

— EU-kommissionen och medlemsstaternas regeringar talar gärna om för sin befolkning att kosmetika och kosmetiska ingredienser inte får testas på djur i Europa, och att kosmetika som använder sig av säkerhetsdata som kommer från djurtester någonstans i världen inte får säljas här. Det är exakt det vi tycker att det europeiska förbudet ska innebära. 

Men det har i praktiken trasats sönder av kravet att flera allmänt använda kosmetikaprodukter måste testas på djur på grund av REACH-förordningen. På grund av det har tusentals råttor och kaniner fått lida av tester där de tvångsmatats med kosmetikaingredienser, fått kemikalier droppade i ögonen eller insmorda på deras rakade hud innan de dödats och dissekerats. 

Kosmetika är säkert även utan djurtester. Företag har utvecklat alternativ till djurtester i flera årtionden, tester som är relevanta för människor, och ingredienserna i sig har använts under lång tid.

Flera förslag om att utvidga omfattningen av de säkerhetslagar för kemikalier som gäller under EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet och en giftfri miljö ser ut att kraftigt öka mängden djurtester som utförs i Europa. De här testerna omfattar då även ingredienser som används i makeup, schampo, fuktighetsbevarare, parfym och tandkräm.

Enligt en studie som genomfördes 2021 av European Centre for Alternatives to Animal Testing har 63 kemikaliesäkerhetsrapporter i EU:s kemikaliedatabas använt sig av resultaten av nyutförda djurförsök vid riskbedömning av kosmetiska ingredienser. Det här är en tendens som sannolikt kommer öka allt eftersom Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) genomför fler granskningar. De ingredienser som tillkommit efter förbudet trädde i kraft har testats i 104 djurtester, enligt en artikel som publicerades i tidskriften Alternatives to Animal Experimentation. Här rör det sig alltså om testning som har ägt rum sedan efter att förbudet trätt i kraft. 

…………….

5 snabba fakta:

1. Utöver förbudet som kom 2013, där all försäljning av kosmetikaprodukter som testats på djur ingick, har EU även förbjudit tester av kosmetikaprodukter på djur 2004, och tester av kosmetikaingredienser på djur 2009 Ban on animals testing.

2. Ett medborgarinitiativ är ett sätt för EU-medborgare att direkt påverka lagstiftare i EU – ett unikt förändringsverktyg. 

Om ett initiativ uppfyller alla villkor kommer det att utredas av EU-kommissionen. Då händer följande:

  • Inom en månad: de som ansvarar för initiativet får träffa företrädare för EU.
  • Inom tre månader: initiativet får presenteras vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.
  • Inom sex månader: de ansvariga för initiativet får ta emot ett formellt svar där kommissionen förklarar om den kommer att lägga fram ett lagförslag utifrån initiativet och varför.

3. Medborgarinitiativet har sammanfört ett nätverk av ideella organisationer i Europa. Det här är första gången som så många europeiska organisationer har samarbetat för djur i laboratorier. För mer information om EU:s medborgarinitiativ: ECI Factsheet on the European Parliament website.

4. Cruelty Free Europe är ett nätverk för djurskyddsgrupper som har sin bas i Bryssel. Nätverket arbetar för att sätta stopp för djurtester över hela Europa. Med 19 medlemmar arbetar de som en kraft för djur i laboratorier både inom EU och Europa som helhet. Mer på: www.crueltyfreeeurope.org.

5. 74 procent av alla vuxna EU-medborgare håller med om att djurtester av kosmetika eller kosmetiska ingredienser är oacceptabelt under alla omständigheter. Savanta ComRes survey for Cruelty Free Europe, juli 2020

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa The Body Shop

You must be logged in to post a comment Login