Få allvarliga fel i myndigheternas årsredovisningar

Av på 26 mars, 2021
Arkivbild.

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2020. Få allvarliga brister har upptäckts, men SMHI:s försäljning av en verksamhetsgren till en tidigare anställd får kritik för bristande affärsmässighet.

En av Riksrevisionens huvuduppgifter är att bedriva årlig revision av de statliga myndigheternas årsredovisningar.

Något förenklat är syftet att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt reglerna, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens interna styrning och kontroll är tillräckligt god.

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av 221 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2020. För 12 av dessa lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister i årsredovisningen.

– Vi har även i år hittat ovanligt få allvarliga fel. Det verkar därmed som att övergången till digitala arbetssätt inte har påverkat kvaliteten i årsredovisningarna nämnvärt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

En myndighet som får kritik är SMHI, som utan affärsmässig prövning sålde en verksamhetsgren till en tidigare anställd.

– SMHI gjorde varken någon extern värdering eller bjöd ut affärsområdet till allmän försäljning utan sålde direkt till den person som tidigare var chef för verksamheten. Detta bryter mot den förordning som reglerar hur statlig egendom får överlåtas, säger Helena Lindberg.

Exempel på andra myndigheter som har fått modifierad revisionsberättelse:

  • Riksarkivet, som har överskridit sin anslagskredit, samt inte levt upp till kraven på full kostnadstäckning i en avgiftsfinansierade verksamhet.
  • Nationalmuseum, som under flera års tid bedrivit viss försäljningsverksamhet med stora underskott. 
  • Boverket, CSN, länsstyrelsen i Blekinge, Statens geotekniska institut och Svenska institutet som har överskridit sina ramar för framtida ekonomiska åtaganden.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Riksrevisionen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in