Färre nya företag fjärde kvartalet 2018

Av på 19 april, 2019

Under fjärde kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period 2017. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Under fjärde kvartalet 2018 startades 16 660 företag i landet, jämfört med 17 244 företag fjärde kvartalet 2017 – en minskning med 3 procent.

Sett till de största branschgrupperna minskade företagandet under fjärde kvartalet 2018 med 2 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet, samt med 3 procent inom grupperna Handel och service av motorfordonoch Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Även sett över helåret 2018 har antalet nya företag minskat med 3 procent.

– 2018 var minskningarna särskilt stora inom de areella näringarna, media samt Finans-, fastighets- och företagstjänster säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Sett till de tre största länen minskade nyföretagandet under det fjärde kvartalet 2018 med 6 procent i Stockholms län respektive 2 procent i Västra Götalands län. I Skåne län ökade antalet nya företag med 7 procent.

– Lägger vi ihop statistiken för helåret 2018 minskade antalet nystartade företag med 1 procent i Stockholms län och 5 procent i Västra Götalands lön. I Skåne län var läget oförändrat, säger Lars Sundell.

– Sett över helåret 2018 så ökade nyföretagandet endast i Västmanlands län. De största minskningarna skedde i Kronobergs, Hallands- och Västerbottens län, avslutar Lars Sundell.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in