Färre nya laddbara bilar i Örebro län

By on 7 juli, 2022
Arkivbild

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Örebro län, även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.

Under andra kvartalet 2022 var 44 procent av alla nyregistrerade personbilar i Örebro län laddbara (sammanlagt registrerades 1 548 nya bilar).

Av dessa laddbara fordon var 59 procent rena elbilar.

De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 55 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar, mer om det i metoddelen).

Under de senaste åren har vi sett en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Men under andra kvartalet stannade den här trenden av. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar minskade.

Så även i Örebro län. Jämfört med kvartalet innan var en mindre andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (−3 procentenheter).

Komponentbrist är en fortsatt utmaning

Det har generellt sålts färre nya bilar under det senaste kvartalet. Branschorganisationen Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden) har justerat ner sina prognoser över hur många bilar det kommer att säljas under året.

– Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden i ett pressmeddelande.

Den 12 juli väntar ytterligare ändringar i bonus-malus-systemet, som bland annat innebär att köpare av laddhybriber får mindre bonus. Samtidigt sätts ett pristak som innebär att de dyraste elbilarna (över 700 000 kronor) förlorar sin bonusrätt.

Fördelningen av laddhybrider och elbilar har skiftat under det senaste året. De rena elbilarna utgör en allt större del av försäljningen. Följande bild visar utvecklingen i Örebro län.

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 48 procent av alla nya bilar laddbara under andra kvartalet. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet.

Jämfört med andra län säljs det förhållandevis få elbilar och laddhybrider i Örebro län. Under andra kvartalet var nyregistreringen nionde lägst i hela landet (bland 21 län).

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod
Laddbara bilar: Rena elbilar och laddhybrider. Laddhybrider är fordon som går att ladda med sladd, men som även har en förbränningsmotor.
Fossilbilar: Till den här gruppen räknar vi förutom diesel- och bensinbilar även så kallade elhybrider. Elhybrider har en elmotor men går inte att ladda. I en del sammanställningar placeras den i samma kategori som laddhybrider, men vår bedömning är att den snarare bör ses som en fossilbil, om än något effektivare sådan.
Statistiken kommer från SCB och avser andra kvartalet 2022.
Den här artikeln genereras endast för de kommuner och län som hade minst 100 nybilsregistreringar under andra kvartalet.

You must be logged in to post a comment Login