Fet mat och stress – därför har svenskarna magproblem

Av på 29 maj, 2020
Hälsobarometern 2020 visar att hela fyra av fem i Sverige har återkommande problem med magen som aktivt påverkar vardagen.

Nu lanserar hälsokedjan Life Hälsobarometern 2020. En rapport som kartlägger svenskarnas och våra grannländers hälsa. Resultatet visar att hela fyra av fem i Sverige har återkommande problem med magen som aktivt påverkar vardagen.

Och stress visar sig vara den främsta orsaken till besvären, detta uppger hela 41 procent. Nu listar Life de vanligaste anledningarna till magproblem – och hur pass frekventa problemen faktiskt är.

Hälsobarometern 2020 kartlägger inte bara svenskarnas fysiska och psykiska hälsa utan i år har undersökningen även gjorts i Finland och Norge. Årets rapport är indelad i fyra kapitel – Naturlig hudvård, Bra magkänsla, Aktivt liv och Vardagsliv. Kapitlet Bra magkänsla redogör för svenskarnas magproblem och visar att så många som var femte upplever problem med magen varje vecka. Bland kvinnor uppger 17 procent att magen upplevs obalanserad efter sockerintag. Motsvarande siffra bland män är däremot endast nio procent.

Vanligaste anledningarna till magproblem
Stress                                                         41%
Intag av fet mat                                       31%
För stort matintag                                   29%
Alkoholkonsumtion                                  22%
Matintag på oregelbundna tider           16%

– Bevisligen lider tyvärr många svenskar av magproblem och det har även vi fått bevittna då många kunder vänder sig till oss angående just detta. Det viktigaste är att få reda på orsaken till besvären, för det är först då du kan göra något åt dem. Mjölksyrabakterier, regelbunden träning samt näringsrik och varierad kost kan hjälpa magen en bit på vägen men om problemen kvarstår ska alltid professionell hjälp prioriteras, säger Jeanette Engdahl, hälsorådgivare på Life. 

……..

Topplista – Mest magproblem i Norden
1. Finland                                              87%
2. Sverige                                             81%
3. Norge                                               73%

Tips på kosttillskott för en orolig mage:

1. Life Probiotika
Life Probiotika med 5 miljarder levande mjölksyrabakterier från 7 olika stammar kan med fördel användas som ett dagligt tillskott. Eller i samband med utlandsresan för att fylla på med bakterier för en gynnsam tarmflora.

2. Life Sporebiotic
Varje kapsel innehåller 3 miljarder mjölksyrabakterier i sporform, vilket garanterar att mjölksyrabakterierna aktiveras först när de når tjocktarmen och att inget går till spillo på vägen dit. Väl framme i tjocktarmen övergår bakterierna från sporform till levande mjölksyrabakterier som koloniserar tarmväggen och bidrar till en ökad mångfald i tarmfloran.
……..

Bilaga:

Sverige: Hur ofta har du problem med magen som påverkar din vardag?

  Total Kvinna Man
Flera gånger i veckan 8 % 11 % 4 %
Någon gång per vecka 11 % 14 % 8 %
Flera gånger per månad men mer sällan än en gång per vecka 9 % 10 % 8 %
Någon gång per månad 14 % 14 % 14 %
Flera gånger per år men mer sällan än en gång per månad 12 % 11 % 14 %
Någon gång per år 27 % 25 % 30 %
Aldrig 16 % 13 % 19 %
Vet ej 3 % 2 % 3 %

Sverige: Vid vilka tillfällen har du upplevt problem med din mage? (Flerval)

  Total Kvinna Man
När jag har ätit för mycket 29 % 31 % 27 %
När jag inte fått i mig tillräckligt med mat 14 % 16 % 11 %
När jag har ätit fet mat 31 % 37 % 25 %
När jag ätit mejeriprodukter 15 % 19 % 12 %
När jag ätit gluten 7 % 11 % 4 %
När jag är stressad 41 % 48 % 35 %
När jag inte fått tillräckligt med sömn 15 % 14 % 15 %
När jag har druckit alkohol 22 % 22 % 22 %
När jag äter vid oregelbundna tider 16 % 18 % 13 %
När jag ätit socker 13 % 17 % 9 %
Annat 12 % 13 % 11 %
Min mage är aldrig i obalans 10 % 7 % 12 %
Vet ej 9 % 8 % 11 %

Hur ofta har du problem med magen som påverkar din vardag?

  Sverige Norge Finland
Flera gånger i veckan 8 % 11 % 8 %
Någon gång per vecka 11 % 6 % 11 %
Flera gånger per månad men mer sällan än en gång per vecka 9 % 11 % 10 %
Någon gång per månad 14 % 9 % 16 %
Flera gånger per år men mer sällan än en gång per månad 12 % 22 % 11 %
Någon gång per år 27 % 14 % 31 %
Aldrig 16 % 22 % 11 %
Vet ej 3 % 5 % 2 %

Regionalt
Örebronyheter

Källa Life
Om undersökningen
Hälsobarometern 2020 är baserad på en undersökning genomförd av IPSOS Norm på̊ uppdrag av Life. Undersökningen genomfördes i mars 2020 i form av en webbenkät. Totalt har 4 663 personer i Sverige, Norge och Finland mellan 18 och 100 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt i samtliga länder med en signifikansnivå på 95 procent.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in