Fler mäklare och köpare tror nu på oförändrade bostadspriser

By on 6 januari, 2023
Foto: Boneo

I Mäklarkollen och Köparkollen för december – som är Boneos undersökning om trender på bostadsmarknaden som går ut till mäklare och besökare på boneo.se – ökar andelen som tror på oförändrade priser markant för både mäklare och köpare. Dessutom publicerades rekordmånga bostäder, 62 procent, som kommande försäljning på Boneo under fjolårets sista månad.

– Andelen mäklare och köpare som nu tror på oförändrade priser framöver ökade markant i december jämfört med november, vilket kan indikera att vi närmar oss stabilisering av bostadspriserna, om än inte en vändning. Något som också är intressant är att 6 av 10 av bostäder på Boneo publicerades som På G, alltså kommande försäljning. Detta är rekord och en trend jag tror kommer fortsätta 2023 i och med den flexibilitet som På G ger säljare och mäklare i en sån här osäker marknad, säger Fredrik Engdahl, VD på bostadsportalen Boneo.

Statistik från Mäklarkollen och Köparkollen visar att majoriteten av köparna och mäklarna, 59 procent respektive 52 procent, spår en fortsatt prisminskning. Däremot tror 4 av 10 mäklare – samt nästan var tredje köpare, 42 procent respektive 31 procent, istället på oförändrade priser och att marknaden kommer stanna av. Bara 10 procent av köparna och 5 procent av mäklarna tror tvärtom att bostadspriserna kommer öka framöver.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“

Andel mäklare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“

Boneos statistik visar också att köpbenägenheten fortsätter vara stark, trots en orolig bostadsmarknad. Fler än hälften av besökarna på Boneo i december planerar nu att köpa ny bostad inom sex månader, vilket är en ökning från föregående månad med en procentenhet, från 52 procent till 53 procent.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “När planerar du att köpa bostad?”

Dessutom fortsätter trenden med antalet bostäder som läggs ut som kommande, alltså bostäder som ännu inte lagts ut till försäljning, att öka. I november var hälften av bostadsannonserna, 48 procent, kommande försäljningar och december blev ännu en rekordmånad. Hela 62 procent av alla publicerade bostäder på Boneo i december lades ut som På G, vilket är rekord.

– Köpbenägenheten minskar något i december jämfört med samma period förra året då 60 procent skulle köpa bostad inom 6 månader. Men fortfarande ska fler än 5 av 10 av våra besökare köpa inom 6 månader vilket visar att det trots allt finns många aktiva köpare där ute, avslutar Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Om Mäklarkollen och Köparkollen

Mäklarkollen är en månadsvis undersökning som skickas ut till Boneos cirka 4 000 anslutna mäklare från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Bjurfors, HusmanHagberg och andra mäklarbolag i Sverige. Där ombeds de svara på frågor om hur de tror priser på bostadsmarknaden kommer förändras under nästkommande tre månader, samt om andelen bostäder som säljs som kommande försäljningar ökat eller minskat.

Köparkollen är en månadsvis undersökning som går ut till alla besökare på Boneo.se, där de ombeds svara på frågor om hur de tror priser på bostadsmarknaden kommer förändras under nästkommande tre månader, samt när de planerar att köpa bostad.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Boeno

You must be logged in to post a comment Login