Fler olyckor med små privatplan

Av på 5 juli, 2021

Olyckorna med små privatplan inom den svenska luftfarten var under 2020 fler än på länge.

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för luftfarten 2020 visar att svensk luftfart fortsatt håller en hög säkerhetsnivå, med få omkomna och allvarligt skadade personer under året. Emellertid har olyckorna med små svenskregistrerade privatplan ökat från 10 stycken under 2019 till 19 under 2020. Det är det högsta antalet sedan 2014.

– Det är svårt att ge en enkel förklaring till varför antalet olyckor ökat. Vi kan dock konstatera att den största ökningen skett inom segmentet ultralätta flygplan, från 2 till 8 st, säger Andreas Tapani, sektionschef vid sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen.

Samtidigt som antalet olyckor med privatflyg har ökat så har inrapporteringen av unika säkerhetsrelaterade händelser minskat med 37 procent under året. Det mesta av den minskningen kan troligtvis tillskrivas coronapandemin.

– Majoriteten rapporter kommer normalt från hanteringen av charter- och linjetrafiken på våra flygplatser. Och det är just den trafiken som har minskat mest på grund av coronapandemin, konstaterar Andreas Tapani. Däremot har rapporteringen förmodligen inte minskat lika mycket för privatflyget som har varit i stort sett opåverkat av pandemin och rentav ökat inom vissa delar.

Under 2020 omkom 5 personer vid flygning med svenskregistrerade små privatplan. 4 personer skadades allvarligt vid skärmflygning. Det ligger i linje med de närmast föregående åren.

Insatser för förbättrad flygsäkerhet

Transportstyrelsen har under 2020 genomfört insatser för förbättrad flygsäkerhet inom privatflyget. Den tragiska dödsolyckan i Umeå 2019 har inneburit en prioritering av åtgärder för ökad säkerhet inom fallskärmshoppverksamheten. Det handlar exempelvis om nya moment i instruktörsutbildningarna och moment kring massa och balans, förflyttning i flygplan samt lastinstruktioner i utbildningen för licenserade hoppare.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Transportstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in