Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

By on 18 mars, 2023
Arkivbild

Tidigare i veckan lämnade regeringen över en proposition till riksdagen, som innehöll en rad åtgärder som ska förbättra regelverket när barn misstänks för brott.

Det handlar bland annat om att fler brott som barn under 15 år misstänks för ska utredas och prövas i domstol, samt att det ska bli möjligt att förordna ett juridiskt biträde för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år.

Tidiga och ändamålsenliga insatser kan hindra en negativ spiral med fortsatt brottslighet och i stället bidra till att barn som misstänks för brott får hjälp och stöd.

– Den grova organiserade brottsligheten går allt längre ned i åldrarna. Sverige behöver därför bättre verktyg när barn under 15 år misstänks för brott. Tidiga insatser är helt centralt för att förebygga att barn hamnar i grov kriminalitet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Förslagen handlar bland annat om att fler brott som barn under 15 år misstänks för ska utredas av polis, att bevistalan ska användas i fler fall och att det ska bli möjligt att förordna ett juridiskt biträde för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år.

Utöver detta ska fler drogtester få genomföras mot barn under 15 år, samt att det ska bli möjligt för åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login