Forskning om överviktskirurgi samlad i ny rapport

Av på 12 oktober, 2021
Foto: Maria Bergman/Region Örebro län

SOReg – det svenska registret för kirurgisk behandling av svår fetma – har just utkommit med en ny rapport. Denna gång med en sammanfattning av de 119 vetenskapliga studier med data från SOReg som publicerats i medicinskt vetenskapliga tidskrifter. I flera fall i de allra högst rankade såsom New England Journal of Medicine, Lancet och JAMA. (I den här versionen finns den korrekta länken till rapporten med.)

Rapporten visar bredden av de positiva effekter som obesitaskirurgi har på överdödlighet, sjuklighet i diabetes, hjärtkärlsjuklighet som stroke, infarkt och hjärtsvikt, njursjuklighet och många fler sjukligheter förorsakade av fetma. Likaså de positiva effekterna på mor och foster som uppstår om kvinnor med fetma opereras före graviditet. Rapporten nyanserar bilden av hur livskvalitet förbättras på gruppnivå efter en initial ”solkskensperiod”. Förbättringar av fysisk och psykosocial livskvalitet kvarstår men de mentala förbättringarna eroderar till situationen före operationen.

Flera studier lyfter också fram de komplikationer på kort och lång sikt som denna behandlingsform – den enda effektiva som så långt finns – kan medföra.

I rapporten visas också kort hur kunskapen från registret kunnat omsättas direkt i vården med förbättrade vårdresultat.

Vad rapporten inte direkt lyfter fram är hur kostnadseffektiv denna typ av forskning baserade på välgjorda heltäckande kvalitetssäkrade register kan vara. Registret startade 2007 och har i genomsnitt erhållit cirka en miljon kronor per år för att drivas. Förutom den direkta betydelsen för det vårdnära kvalitetsarbetet har detta med början 2014 resulterat (hittills) i 119 vetenskapliga artiklar av hög kvalitet.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in