Första spadtag för ny förskola i Bettorp

By on 18 september, 2020
Kommunalråd Marlene Jörhag testkörde grävmaskinen på plats.

Byggnationen av en ny förskola i Bettorp har nu startat och detta uppmärksammades under torsdagen med ett första spadtag.

Ett första spadtag för att inviga nybyggnationen

I början av sommaren påbörjades rivningen av Bettorps förskola för att ge plats åt en ny förskola. Nu har arbetet med att bygga den nya förskolan startat och detta uppmärksammades under torsdagen med en invigning med ett första spadtag.

De tre personer som höll i spaden var Marlene Jörhag, kommunalråd och ordförande för Programnämnd barn och utbildning, Kimberly Ejnebring, projektledare från totalentreprenören SjötorpsHus, samt Jimmy Nordengren, styrelseordförande för Futurum.

Teknisk livslängd uppnådd på den gamla förskolan

Marlene Jörhag berättar att planerna för att bygga en ny förskola i Bettorp fanns redan 2015, då den gamla förskolans lokaler hade uppnått sin tekniska livslängd.

– Mycket har gjorts de senaste åren för att förbättra standarden i de lokaler där barn och elever vistas. Vi har också haft en hög utbyggnadstakt för att klara av de behov av barnomsorgsplatser som finns då vi blir allt fler barn och elever i kommunen, fortsätter Marlene.

Byggs enligt Futurums konceptförskolemodell

Bettorps förskola beräknas stå klar under januari 2022 och kommer att ha kapacitet för 90 barn, fördelade på fem avdelningar. Under tiden som den nya förskolan byggs upp har barn och pedagoger tillfälligt evakuerats till bland annat Regnbågens och Lillåns förskola.

Förskolan byggs som en samverkansentreprenad i totalentreprenadform mellan Futurum och SjötorpsHus och kommer att byggas helt i trä enligt Futurums konceptförskolemodell Framtidens förskola 2.0 ; samma modell som bland annat förskolorna Fiskgjusen och Beckasinen i Ormesta är byggda efter. Förskolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver – en nivå som ligger långt över de krav som finns från svenska myndigheter för trovärdigt och miljösäkert byggande.

Konceptförskolor en bra lösning på den ökade efterfrågan av förskoleplatser. Genom att bygga enligt färdiga koncept uppnår man en synergieffekt och kan säkerställa en viss kvalitet där alla parter vet vad slutprodukten blir. Örebro kommun, som är Futurums beställare, kan därför vara säkra på att de får vad de beställer.

– Volymen för en konceptförskola är smart att bygga i trä. Förskolor byggda helt i trä förväntas dessutom ha en lägre totalkostnad än de tidigare förskolorna, säger Futurums projektledare Peter Mejstedt. Dessutom ger träkonstruktionen ett mindre CO2-avtryck än byggnader med betongstomme, fortsätter Peter.

Lekgård får stå kvar

– Istället för att ta bort och bygga en helt ny lekgård väljer vi att behålla den lekgård som fanns på den gamla förskolan, säger Futurums projektledare Peter Mejstedt. Både pedagoger och barn uppskattade den gamla lekgården mycket, och här fanns dessutom många uppvuxna träd som gav barnen ett naturligt solskydd under soliga dagar. Att kunna återvinna lekgården är bra både ur en ekonomisk och hållbar synvinkel, fortsätter Peter.

Futurum levererar miljösäkra och trygga lokaler

Futurums vd Göran Lunander tänker på resan som Futurum gjort.

– Från att 2012 tagit över nedgångna och förfallna lokaler är Futurum idag framträdande inom fastighetsbranschen när det gäller klimatsmart och kostnadseffektivt byggande, säger Göran. Detta var något vi inte ens hade kunnat drömma om när bolaget startade, fortsätter han.

Jimmy Nordengren, styrelseordförande för Futurum, instämmer och säger att han är stolt över att sitta i styrelsen för ett bolag som levererar så fina miljöer till barn och elever.

– Det är så kul att få vara en del av ett bolag som verkligen tar sitt uppdrag på största allvar. Som kommuninvånare kan man alltid känna sig trygg med att Futurum levererar fina, miljösäkra och trygga lokaler, fortsätter Jimmy.

Lokalt | Bettorp Örebro
Örebronyheter

Källa Futurum Fastigheter i Örebro AB

You must be logged in to post a comment Login