Förstärkta insatser för bemötande av personer med psykisk ohälsa

By on 4 augusti, 2022
Arkivbild

Polismyndigheten ska stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation.

 En stor andel av de personer som begår dödligt våld i nära relation har en bakom­liggande psykisk ohälsa. Regeringen har därför gett Polismyndigheten i uppdrag att förstärka de interna utbild­nings­insatserna. Arbets­metoderna för att bemöta psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation ska utvecklas och särskild vikt ska ligga på bemötande av de brotts­utsatta.

– Varje dag möter våra medarbetare personer som lider av psykisk ohälsa och det har länge funnits en stor intern efterfrågan kring att få tid att utveckla våra metoder, säger Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare brott i nära relation och projektledare för uppdraget.

Polismyndigheten får också i uppdrag att utveckla samverkans­former och risk­bedöm­ningar med relevanta aktörer, som till exempel hälso- och sjukvården och social­tjänsten.

Delredo­visningar ska lämnas till regeringen senast den 30 mars 2023 och den 15 juni 2024. Upp­draget ska slut­redovisas senast den 15 september 2025.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Poilsen
 

You must be logged in to post a comment Login