Fortsatt konkurrens i återvinningen

Av på 23 januari, 2019
Arkivbild

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ska ge ett konkurrerande företag fortsatt tillgång till återvinningsstationer. Detta enligt ett beslut av Patent- och marknadsdomstolen som går på samma linje som Konkurrensverket.

Den som producerar förpackningar bär ansvaret för att samla in och återvinna sina förpackningar när de blir till avfall. Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) och TMResponsibility AB (TMR) erbjuder, i konkurrens med varandra, producenter att leva upp till sitt ansvar. Både FTI och TMR samlar in förpackningar från hushåll via återvinningsstationer.

FTI har sagt upp det avtal som gett TMR tillgång till FTI:s återvinningsstationer. Enligt Konkurrensverkets bedömning måste den som vill erbjuda en producentansvarstjänst för förpackningar ha tillgång till återvinningsstationer. Alla hushåll ska kunna lämna ifrån sig sina förpackningar till återvinning, oavsett var de bor. Det saknas i dag andra insamlingssystem än FTI:s återvinningsstationer, som både är tillgängliga för allmänheten och finns rikstäckande i hela landet.

Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR innebar missbruk av dominerande ställning. I februari 2018 ålade Konkurrensverket därför FTI att återkalla uppsägningen av avtalet med TMR. Beslutet förenades med ett vite på 20 miljoner kronor som skulle kunna dömas ut om FTI inte följer åläggandet.

FTI överklagade till Patent- och marknadsdomstolen, som nu fastställer Konkurrensverkets beslut. Det innebär att FTI ska tillåta konkurrenten TMR att även fortsättningsvis få tillgång till återvinningsstationerna. Beslutet kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den 11 februari 2019.

– Dominerande företag som förfogar över en nödvändig infrastruktur får inte missbruka sin marknadsmakt genom att vägra andra aktörer tillträde, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten. Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande som innebär att all effektiv konkurrens på marknaden elimineras.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in