Fortsatt medvind för bostadssäljarna

Av på 5 november, 2019

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att säljarna stärker sitt knappa övertag på bostadsmarknaden och efterfrågan ökar i alla tre storstäder. Siffrorna visar på relativt stor balans mellan köpare och säljare samtidigt som mäklarna rapporterat om en nyckfull marknad.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 438 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,17 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 5,05 när samma fråga ställdes i augusti och 4,32 i oktober 2018. På riksnivå ökar alltså fördelen för säljarna på bostadsmarknaden och trenden vi sett sedan december 2018 håller i sig. Mest påtaglig är trenden i storstäderna.

Den tydliga trenden är att säljarna stärker sin ställning. Överlag har vi nu en bostadsmarknad som är relativt stabil och varken säljare eller köpare har någon påtaglig fördel. Många av våra mäklare beskriver samtidigt marknaden som nyckfull där det kan skilja sig mycket från vecka till vecka och bostad till bostad. Många säljare och spekulanter upplever samma sak vilket givetvis kan skapa en viss osäkerhet, säger Johan Engström.
Störst fördel för säljarna ser man fortfarande i Malmö (6) medan övertaget för köparna är störst i Stockholm (4,59). Efterfrågan ökar i alla tre storstäder samt på mindre orter medan köparna stärker sin ställning på mellanstora och större orter.

Storstäderna brukar gå i bräschen och utvecklingen där brukar smitta av sig till andra delar av landet. Grundfaktorer som bostadsbrist, flyttbehov och låg ränta bidrar till hög efterfrågan samtidigt som osäkerhet kring konjunktur och omvärldsfaktorer kan påverka åt andra hållet. Trenden är dock att de positiva faktorerna väger över, säger Johan Engström.

Resultat från Mäklarpanelen oktober 2019:

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Totalmarknad okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt
Riks 5,17 5,05 4,72 4,52 4,19 4,03 4,32 4,57 4,4 4,74 4,71 4,25 4,96
Stor-Stockholm 4,59 4,33 4,13 3,8 3,12 3,32 3,66 3,36 3,08 3,19 3,2 2,28 2,67
Stor-Göteborg 5,42 4,92 4,64 3,92 3,71 3,38 3,91 4,29 3,84 4,3 3,8 3,28 4,24
Stor-Malmö 6 5,61 5,59 5,26 4,38 4,22 4,69 4,78 4,82 4,62 4,62 4,54 5,33
Större ort 4,91 4,97 4,45 4,15 4 4,21 4,51 4,87 4,55 4,59 4,6 4,51 5,34
Mellanstor ort 5,09 5,34 4,94 4,89 4,86 4,35 4,7 4,91 5,02 5,28 5,3 4,67 5,89
Mindre ort 5,55 5,42 5,02 5,19 4,75 4,45 4,61 5,27 5,07 5,67 5,7 5,52 6,1

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 22-29 oktober 2019 och totalt svarade 438 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Fastighetsbyrån

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in