Fortsatt positiv framtidssyn bland säkerhetsföretag

By on 10 november, 2021

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer för tredje kvartalet 2021 visar en konfidensindikator på +87, vilket för andra kvartalet i rad är det högst uppmätta positiva måttet i våra mätningar hittills.

”Hela 81 procent av säkerhetsföretagen ser ökad efterfrågan på företagens tjänster inom ett halvår. Orsaken är en hög underliggande brottslighet och fortsatta behov av trygghetsskapande åtgärder.”, säger Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef, Säkerhetsföretagen.

Optimismen återspeglas också i en positiv syn på hur antalet anställda kommer att utvecklas framgent. Inte ett enda företag i undersökningen ser att efterfrågan eller antalet anställda skulle minska det kommande halvåret.

”Självklart vill företagen hjälpa till med att förbättra trygghet och säkerhet. Men vi är också oroade över brottsutvecklingen. Då 75 procent av branschens omsättning kommer från privata företag är säkerhetsföretagens tillväxt också ett tecken på kriminaliteten som drabbar näringslivet”, säger Li Jansson.

Polisen bär alltid ansvaret för att hantera brottsutvecklingen. Väktare och ordningsvakter är ett viktigt komplement som kan hjälpa till i det trygghetsskapande arbetet.

”Vi behöver företagarpoliser som kan specialisera sig på samverkan med näringslivet. Dessutom behövs en statlig trygghetsmiljard för att stärka lokalt brottsförebyggande arbete. Samverkan mellan polis och säkerhetsföretag måste också fortsätta att byggas ut.”, avslutar Li Jansson.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Säkerhetsföretagen

You must be logged in to post a comment Login