Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon

By on 1 augusti, 2022
Foto: Mobility Sweden

Var fjärde personbil var en elbil och var fjärde en laddhybrid

– Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till 50 procent i juli, med en knapp övervikt för elbilarna som stod för drygt 26 procent av månadens nyregistreringar. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till ca 52 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 36 procent i fjol. Elbilarna står hittills för drygt 27 procent av årets registreringar och har ökat med ca 96 procent under årets sju första månader. Laddhybridernas andel uppgår till drygt 24 procent och antalet har minskat med ca 16 procent, jämfört med samma period förra året. Antalet laddhybrider ökade under månaden med 12 procent då många kunder ville ha sina bilar innan bonusen sänktes 12 juli, säger Mattias Bergman.

Nedgång för lätta lastbilar med en procent i juli och stark ökning av eldrivna fordon

– 1 533 nya lätta lastbilar registrerades i juli, vilket är en procent färre jämfört samma månad i fjol. Under årets sju första månader har totalt 18 184 nya lätta lastbilar registrerats, en minskning med 21 procent jämfört med samma period förra året. Den höga malusen för lätta lastbilar gör att många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader istället för det normala 36 månader, vilket delvis förklarar årets minskning. Dock finns det ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken och orderböckerna är fyllda. Bristen på halvledare och andra komponenter har medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan, säger Mattias Bergman.

– Positivt är den fortsatt höga andelen eldrivna lätta lastbilar i juli månad som uppgick till drygt 15 procent, 231 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 2 178 jämfört med 1 208 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Det är av största vikt att möjligheten att köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon införs i Sverige så snart som möjligt, då den nya tekniken är tyngre. En sådan regelförändring har redan införts i drygt tio EU-länder. Den höjda malusen den 1 juni för nyregistrerade lätta fordon slår särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt och som gör ett annat transportarbete. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som man gör inom EU när det gäller de bindande utsläppskraven för koldioxid. Pristaket för bonusen som infördes den 12 juli behöver tas bort eller höjas kraftigt för lätta lastbilar då det rör sig om ett yrkesredskap med ett högre inköpspris. Här vill vi se en ändring, fortsätter Mattias Bergman.

Nedgång för tunga lastbilar och ökade bussregistreringar

– Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 227 fordon i juli, vilket är en minskning med drygt 22 procent. Hittills i år har 2 849 nya tunga lastbilar registrerats, vilket är ca 11 procent färre än samma period i fjol. Även på denna marknad är det produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina som har en dämpande effekt, säger Mattias Bergman.

– Nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt igen i juli, en ökning med ca 67 procent jämfört med samma månad i fjol och 30 bussar registrerades. Uppgången kan härledas till offentliga upphandlingar samt att resandet nu ökar då pandemin klingar av. Hittills i år har 590 nya bussar registrerats, vilket är en ökning med 43 procent. Under juli var varannan registrering en elbuss, totalt 15 elbussar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till 25 procent jämfört med ca 34 procent januari-juli 2021, avslutar Mattias Bergman.

Registreringsperioden för juli omfattar registreringar från 1 till och med 29 juli. Antalet registreringsdagar är en dag mindre än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar juli 2022”.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Mobility Sweden

You must be logged in to post a comment Login