Fortsatt stöd till föreningar under coronapandemin

Av på 23 juni, 2021
Arkivbild

Föreningar får nu möjlighet att söka bidrag för att kunna fortsätta anpassa och ställa om i sina verksamheter kopplat till coronapandemin. Bidraget ska sökas senast 15 september och delas ut till föreningar som gör anpassningar under perioden 1 juli–31 december 2021.

Syftet med Örebro kommuns stödpaket är att värna de ideella krafterna i civilsamhället och skapa förutsättningar för att föreningslivet fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet för en meningsfull fritid för kommunens invånare, trots den rådande coronapandemin.

Stödpaketet är uppdelat i tre bidragsformer där föreningarna tidigare har kunnat söka bidrag för att arrangera sommaraktiviteter och minskade intäkter och ökade kostnader.

Idag öppnar man upp för möjligheten att söka det tredje bidraget. Bidraget går till anpassningar och omställningar kopplat till coronapandemin som föreningarna gör för att kunna upprätthålla eller utöka sin verksamhet under perioden 1 juli–31 december. Ansökan ska vara inne senast 15 september.

– Många föreningar har drabbats hårt av coronapandemin, och detta bidrag är ytterligare ett skapa förutsättningar för föreningar och fortsätta sin viktiga verksamhet. Våra föreningar är navet i ett välfungerande samhälle och bidrar till vår livskvalité med både påfyllnad av ny energi, ny inspiration och nu kunskap. Så att främja föreningars fortsatta överlevnad blir samtidigt en investering i människors välmående både på kort och lång sikt, säger Anna Nordlund, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in