Fortsatt svensk köpfest i Spanien

By on 21 maj, 2017

Svenskarnas intresse av att köpa bostäder i Spanien fortsätter att öka. Nya siffror från spanska inskrivningsmyndigheten visar att antal köp ökade med 15,9 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

De nya siffrorna som spanska inskrivningsmyndigheten Registradores presenterade 17 maj visar att antal bostadsköp av svenskar fortsätter att öka. Under första kvartalet 2017 gjordes 940 bostadsköp av svenskar i Spanien. Det motsvarar en ökning med 15,9 procent jämfört med första kvartalet 2016 och en ökning med hela 55 % jämfört med första kvartalet 2015.

Den positiva spiralen med ökat intresse från svenskar bara fortsätter. Antal köp ökar relativt kraftig och vi ser ingen tendens till avmattning. Om det fortsätter i den här takten kommer vi över 4000 bostadsköp under 2017 vilket är tio gånger så mycket som under bottenåret 2009. Klimatet, kommunikationer, attraktiva priser tillsammans med ökad medvetenhet och kunskap bidrar till ökningen, säger Daniel Nilsson, chef för Fastighetsbyråns verksamhet i Spanien och Portugal.

Samtidigt som bostadsköp av svenskar ökar minskar köp av britter, med 23,5 procent jämfört med första kvartalet 2016. Brexit-effekten fortsätter med andra ord att vara tydlig.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login