Friskvårdsförmåner för miljarder kronor förblev outnyttjade

By on 23 januari, 2023
Bild: Epassi

Friskvårdsförmåner för miljarder kronor förblev outnyttjade enligt ny Sifo-undersökning, trots tuffare tider i Sverige misslyckas många arbetsgivare med att få sina medarbetare att nyttja sitt friskvårdsbidrag.

Det visar en ny Sifo-undersökning som baseras på 1 136 svenska anställda på uppdrag av friskvårdsappen Epassi. Nära hälften av de tillfrågade anser även att deras arbetsgivare gör ett undermåttligt arbete för att motverka stress.

Sifo-undersökningen visar att friskvårdsbidraget inte nyttjas fullt ut;

  • 85 % får friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare.
  • 16 % svarar att de inte avser att nyttja det alls, vilket innebär att 720 000 av Sveriges cirka 4 500 000 anställda som innehar friskvård alltså inte utnyttjar någonting av bidraget.
  • 41 % av Sveriges arbetstagare missar att nyttja hela sitt friskvårdsbidrag.
  • Svenska arbetstagare får i genomsnitt 2 600 kr per år i friskvårdsbidrag.

– Det är förvånande att se att friskvårsbidraget inte används fullt ut, i synnerhet i dessa ekonomiskt pressade tider. Jag kan dock förstå att det kan vara utmanande för de arbetsgivare som saknar digitala verktyg för friskvårdsbidrag att hinna följa upp varje medarbetares individuella nyttjande och hälsa, säger Åsa Severgårdh, vd på Epassi Sweden, Norra Europas ledande tjänst för digitala personalförmåner.

Epassis interna statistik, som utgår från drygt 900 000 anställda som köper sin friskvård via Epassi, visar ett högre nyttjande av friskvårdsbidraget.

– När vi jämför denna SIFO-undersökning med våra egna siffror så ser vi att nyttjandet hos våra användare är högre. Det kan bero på att de slipper göra egna privata utlägg och hålla reda på kvitton samt att de blir påminda om friskvårds-bidraget via inspiration och digitala påminnelser, fortsätter Åsa Severgårdh.

Alarmerande resultat hos svenska arbetsplatser

SIFO-undersökningen visar vidare att många anställda anser att arbetsgivarna gör för lite för att förebygga stress, fysisk- och psykisk ohälsa på arbetsplatsen:

  • Nära hälften (48%) svarade att deras arbetsgivare gör ett undermåttligt arbete för att motverka stress.
  • 39% svarar att arbetsgivaren gör ett undermåttligt arbete för att motverka psykisk ohälsa.
  • En av tre (29%) tycker att arbetsgivaren gör ett undermåttligt arbeta för att främja deras fysiska hälsa.

– Det är tydligt att det behövs mer insatser från företagen inom friskvård för att förebygga stress samt psykisk och fysisk ohälsa. Idag är det allt för många HR-avdelningar som tampas med tidsbrist kring företagets friskvårdsbidrag, inte minst i form av en enorm börda kring kvittohantering, om de inte har rätt verktyg. Under 2023 tror jag att fler kommer att inse fördelarna med digitala lösningar för att minska administrationen och förbättra hälsan hos medarbetarna, avslutar Åsa Severgårdh.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Epassi
Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Epassi. Den bygger på ca 1000 intervjuer med svenska allmänheten som är anställda, 18-64 år, och är riksrepresentativ. Data-insamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 15-19 november 2022.

You must be logged in to post a comment Login