Frövifors Pappersbruksmuseum får vänta på bidrag från Lindesbergs kommun

Av på 19 maj, 2019

Tanken var att Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun skulle bevilja Frövifors Pappersbruk bidrag på sitt senaste sammanträde. Men Tillväxtutskottet återremitterar ärendet ”för att få ta del av det ekonomiska underlaget samt få information kring vilka verksamheter som bedrivs”. Därför bjuds museichefen Mikael Tiderman in till tillväxtutskottets nästa sammanträde 4 juni 2019.

Frövifors Pappersbruksmuseum är inte en ideell förening utan en stiftelse där en av stiftarna är Lindesbergs kommun. Rent formellt kan inte Frövifors Pappersbruksmuseum få föreningsbidrag.

Frövifors Pappersbruksmuseum söker 286.000 kr i bidrag från Lindesbergs kommun vilket motsvarar bidraget stiftelsen erhåller från Region Örebro som också är en av stiftelsens stiftare. Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun vill bevilja ett bidrag på 150.000 kronor – men vill först få mer information om det ekonomiska underlaget och vilka verksamheter som bedrivs genom att museichefen Mikael Tiderman bjuds in till tillväxtutskottet den 4 juni 2019.

Från föreningsbidrag till verksamhetsbidrag
Frövifors Pappersbruksmuseum har som första kulturinstitution i Lindesbergs kommun ”uppgraderats” av Region Örebro läns Kultur- och fritidsnämnd – från att få enbart regionalt föreningsbidrag till att istället få regionalt verksamhetsbidrag inom samverkansmodellen.

Frövifors Pappersbruksmuseum är en stiftelse grundad för att bevara de maskiner och lokaler som utgjorde Frövifors Pappersbruk fram till 1980. I maskinhallen visas pappersmaskiner från 1907 och 1911 i sin ursprungliga lokal.

Frövifors Pappersbruksmuseum är ett ekomuseum – dvs det finns kvar i sin ursprungsmiljö och industrin har haft stor ekonomisk betydelse för bygden. Museet anses ha en av Sveriges bäst bevarade miljö från tidigt 1900-tal och den då blomstrande pappersindustrin. Det ligger i skuggan av dagens moderna massa- och kartongfabrik.

Frövifors Pappersbruksmuseum grundades 1984 och invigdes två år senare. Museet förvaltas av en stiftelse med följande stiftare: Billerudkorsnäs, Frövifors Pappersbruks Musei Vänner, Ledarna, Lindesbergs kommun, Metso, Näsby hembygdsförening, Pappers, Pappers avd 43, Region Örebro län, Skogsindustrierna, SPCI och Unionen.

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid. 

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in