Frysar att förvara vaccinet har anlänt

Av på 18 december, 2020

De lågtemperaturfrysar där vaccin mot covid-19 ska förvaras har nu anlänt till Örebro, det är ett viktigt steg i den logistikkedja som gör det möjligt att snabbt kunna starta vaccination i länet.

– Nu när frysarna är på plats är vi förberedda på att kunna distribuera ut vaccinet i länet när det kommer, säger Erik Fredholm. – Genom en tidig beställning av dessa frysar har vi tagit höjd för att säkra såväl mottagande som lagring och beredning av det Pfizers vaccin som vi förutsåg skulle bli först ut. Det känns därför väldigt bra att frysarna är på plats nu. De utgör en viktig grundstomme i den organisation för vaccinationerna vi byggt upp.

– Det är en synnerligen komplex transport- och beredningskedja  av vaccinet med begränsad hållbarhet i olika steg vilket vi nu kan säkra och därmed utnyttja levererat antal doser optimalt, säger Erik Fredholm vidare.

Folkhälsomyndigheten distribuerar till regionerna

Det är ännu oklart exakt när de första vaccinationsdoserna kommer till Örebro län. Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för distributionen till regionerna. Ett tidigarelagt godkännande är aviserat och kan påverka en första leverans, men inför januari är beräknad dosleverans redan kraftigt reducerad enligt besked från Folkhälsomyndigheten. När ytterligare vaccindoser kommer till länet är inte klart, men det beräknas ske kontinuerligt under januari och kommande månader.

Prioritetsordning

Vid begränsad tillgång kommer regionen att följa den prioritetsrekommendation som Folkhälsomyndigheten presenterat, men totalt är tillräckliga mängder för vaccin utlovat till Sveriges befolkning.

1. Dessa tre grupper kommer att vaccineras först:

  • Äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst
  • Personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemtjänst
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst

2. I nästa steg vaccineras:

  • Äldre personer från och med 70 år
  • Personer i riskgrupper
  • Personal inom hälso- och sjukvård

3. Därefter vaccineras:

  • Hela resterande befolkning från och med 18 år. Vaccinationen beräknas pågå under första halvåret 2021.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in