Grilla säkert med el istället för kol

By on 31 juli, 2020

Grillning är nära på en helig sommartradition och en stund att umgås. Olika typer av grillar har olika för-och nackdelar, men elgrillen är den i särklass smidigaste och utgör minst brandrisk – så länge den fungerar som den ska. Kolla in Elsäkerhetsverkets checklista för en säker elektrisk grillsommar.

– Ibland händer det att elgrillar fattar eld, eller att elektriska grilltändare ramlar ur grillen och på så sätt kan starta brand. Att grilla med el är på många vis ett säkert alternativ, men du måste ha koll på att allt är helt och att du följer råden som tillverkaren skickar med, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Fördelen med elgrillar och elektriska grilltändare är att det inte blir gnistor som flyger iväg, det blir heller inte lika rökigt och osigt.

Grilla eller inte grilla – det är frågan
Om du får lov att grilla på din balkong, förutsatt att den inte är inglasad, så är elgrill att rekommendera. Några fördelar är att du inte behöver ta reda på askan, den är lättare att göra rent och förvara samt att den är mer stabil och blåser inte omkull. Om du är osäker på om du får grilla så kan du kolla upp med din hyresvärd eller bostadsrättsförening vilka regler som gäller.

”Det är aldrig kul att behöva ringa brandkår eller ambulans”
Alla elektriska produkter bör ses över med jämna mellanrum säger Martin Gustafsson.

– Jag tycker det är viktigt att hålla koll på alla sina elektriska produkter överlag. Det är du som är ansvarig och det är aldrig kul att behöva ringa brandkår eller ambulans.

-En spricka i en mugg är inte allvarligare än att den kan läcka, men en spricka i en sladd kan innebära livsfara. Alla produkter har en livslängd, vilken kortas ned om de utsätts för slitage eller om de hanteras oaktsamt.

När du plockar fram elektriska prylar efter vinterförvaring bör du se över dem så att det inte tillkommit några skador under tiden. De kanske stått i kläm eller utsatts för hårt väder.

Märkningar och beteckningar
Elprodukter som säljs inom EU ska vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller gällande krav på säkerhet. Det ska också finnas kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören så att du kan få hjälp om det skulle behövas. Läs alltid genom bruksanvisningen och följ anvisningarna.

– Elprodukter som är tillverkade för att användas utomhus har IP-klass 44 eller högre. Med IP-klass menas hur väl produkten är skyddad mot till exempel fukt och regn, säger Martin Gustafsson.

Jordfelsbrytare – en billig livförsäkring
Kolla så att uttag eller skarvsladd för utomhusbruk är jordat innan du kopplar in din elgrill. Dra aldrig en sladd genom dörr eller fönster då skador kan uppstå om dessa kommer i kläm. Jordfelsbrytare är alltid att rekommendera för att skydda både dig och andra.

Om ett fel inträffar och strömmen tar fel väg kan det vara livsfarligt om det inte finns en jordfelsbrytare som kan bryta strömmen. Det finns även portabla jordfelsbrytare att köpa, säger Martin Gustafsson.

Dra alltid ur sladden när du grillat klart
Det är du som äger produkten som har ansvaret för den. En kvarglömd sladd kan innebära fara som brandrisk eller att du inte ser sladden när du klipper gräset.

Kopplasäkert.se – en digital tjänst från Elsäkerhetsverket
Om du inte har ett uttag utomhus ska du alltid anlita ett registrerat elföretag för arbetet. Du får inte dra ny el själv som privatperson. Är du det minsta säker på vad du får och inte får göra själv kan du söka på Kopplasäkert.se där du snabbt och enkelt får svar.

Checklista

  • Undersök så att elgrillen är hel och fungerar som den ska efter vinterförvaring.
  • Elgrillen ska vara CE-märkt samt ha IP-klass 44 eller högre för att få användas utomhus.
  • Läs alltid bruksanvisningen och följ råden.
  • Dra alltid ur sladden när grillen inte används.
  • Ha uppsikt över elgrillen när den är ikopplad och varm.
  • Använd jordfelsbrytare och jordat uttag.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Elsäkerhetsverket

You must be logged in to post a comment Login