Hälsa | Diabetsvård i topp

Av på 17 februari, 2015

Efter en långsiktig satsning på diabetessjukvården ligger nu Region Örebro län i topp. För fem år sedan hade Region Örebro län ett stort antal diabetiker med höga blodsockervärden. I aktuell statistik ligger nu resultaten över det nationella genomsnittet. En god diabetesvård kan rädda liv.

I dag publicerar Socialstyrelsen en utvärdering av följsamheten till de nationella riktlinjerna för diabetesvården. Utvärderingen baseras på uppgifter från 2013 och är därför inte helt rättvisande för dagens vård. Sedan 2013 har mycket hänt i diabetesvården i länet tack vare en medveten satsning.

Dietister och fotvård
Vi har en långsiktig satsning på diabetesvården utifrån de nationella riktlinjerna, säger Jenny Steen (S), regionråd och ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. I förbättringsarbetet har vi inspirerats av de framgångsfaktorer som finns beskrivna inom diabetesvården. Det kan till exempel handla om fokus på patientens målvärden, riktade insatser på patienter med sämre värden och att ständigt återkoppla de olika enheternas resultat. Ny kompetens har tillförts primärvården genom dietister i länsdelarna till samtliga vårdcentraler. Pengar har också avsatts förra året för medicinsk fotvård på vårdcentralerna, något som Socialstyrelsen nu kraftfullt rekommenderar.

Kontroll över blodsockernivån
En god kontroll över blodsockernivån är avgörande för att minska risken för komplikationer hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Hela Region Örebro län; Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga och Lindesbergs lasarett samt vårdcentralerna, har förbättrat sina resultat och tillsammans har de gått från botten till toppen i Sverige.

Vi har fantastiska diabetessjuksköterskor som jobbar mycket fokuserat i hela regionen, säger Owe Lindh, ordförande i Diabetesrådet. Mycket av arbetet sker på vårdcentralerna eftersom de har flest patienter, men även sjukhusen i regionen gör ett bra arbete.

Barn- och ungdomskliniken har tidigt arbetat med ett förändringsarbete och ligger nu bra till i Sverige när det gäller barndiabetes, tillägger han.

Högriskstrategi

En anledning till att resultaten har blivit så mycket bättre tror Owe Lindh beror på att Region Örebro län har använt sig av något som kallas högriskstrategin.

Vi individanpassar våra personliga möten. De som har bra värden träffar vi inte lika ofta som de med sämre värden, säger han.

Diabetesråd
Även Diabetesrådet, som är ett nätverk för de medarbetare som arbetar med diabetes, har gjort att vården blivit mycket bättre.

Vi har sedan många år tillbaka haft ett diabetesnätverk som nu övergått i ett formellt diabetesråd. Det har gett oss ett samlat grepp över all diabetssjukvård i hela Region Örebro län och på så sätt kan vi hjälpa fler, få mer jämlik vård och skapa smidiga samarbeten, säger Owe Lindh.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in