Hälsa | Högt betyg för 1177 Vårdguiden

Av på 12 februari, 2015

Webbplatsen 1177 Vårdguiden får högt betyg av användarna i den senaste Nöjd-kund-index-mätningen*. Mest nöjda är användarna med trovärdigheten, och att webbplatsen känns aktuell och uppdaterad.

7 710 personer svarade på enkätundersökningen som gav webbplatsen ett indexvärde på 80. Det kan jämföras med att ett värde över 74 tolkas som ”mycket nöjda användare” i undersökningen.

Det är glädjande att 1177 Vårdguiden får så positiva omdömen från besökarna, säger Jenny Steen (S), regionråd och ordförande för nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning i Region Örebro län. 1177 Vårdguiden är en bra första ingång för den som har frågor eller funderingar kring sin hälsa. Det är viktigt att vi som företräder sjukvården i Sverige gemensamt kan ge goda råd inte bara vid ett personligt möte eller i telefon utan också via internet.

1177 Vårdguiden på webben erbjuder fakta och råd om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter och olika livssituationer. Här finns möjlighet att ställa en anonym fråga och få ett personligt svar, att hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården. Förra året hade webbplatsen drygt 72 miljoner besök, sex miljoner per månad.

Bakom 1177 Vårdguiden står Region Örebro län tillsammans med Sveriges andra landsting och regioner. Målet med webbplatsen är att stärka patientens ställning och att främja en god hälsa på lika villkor i hela landet.

* NKI-mätningen av 1177 Vårdguiden på webben baserar sig på 7 710 svar från en pop-up-enkät på webbplatsen, mellan 29 oktober 2014-7 januari 2015. NKI-mätningen av 1177 Vårdguiden på telefon baseras på telefonintervjuer som skett inom en vecka efter samtal till 1177 Vårdguiden, till dem som tackat ”ja” vid en fråga i telefonkön. Mätperiod: 20 oktober 2014 – 16 januari 2015. Antal svar: 5 963.

Hälsa, Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in