Hälsa | Ny lösning för patientinformation bidrar till att patientlagen kan efterlevas

Av på 17 mars, 2015

Vårdanalys har genomfört en omfattande datainsamling och ställt frågor till drygt 9 000 patienter och 950 vårdnadshavare som har varit i kontakt med vården under de senaste 12 månaderna. Syftet var att få en bild av om vården arbetade på det sätt som patientlagen anger. I undersökningen framkom att 50% av patienterna ibland, sällan eller aldrig informeras om deras eftervård och vilka symptom de ska vara uppmärksamma på när de kommer hem.

Patienter letar själv upp information på internet
Man kan i granskningen också utläsa att möjligheten till att tillgodose sig patientinformation kan vara en generationsfråga. Vårdanalys slår nämligen fast att patienter som är yngre än 44 år är mer missnöjda än patienter som är äldre än 44 år. De senaste dagarna har patienter vittnat i media om hur de för en kamp för att kunna tillgodose sig korrekt information. Patienters egna berättelser har också visat på hur man själv istället tvingats leta efter information på internet.

Ny lösning kan leda till bättre information
En svensk innovation inom e-Hälsa kan vara en del av lösningen. Tjänsten MedFilm är en databas med pedagogiskt uppbyggda informationsfilmer som riktar sig till patienter. Patienten kan enkelt, med hjälp av de 3D-animerade filmerna, få en bra inblick över hur kroppen ser ut och vad patienten själv bör tänka på inför och efter sjukhusbesöket.

Det är lätt att bli lite mörkrädd när man läser siffrorna från Vårdanalys, men jag är övertygad om att sjukvårdspersonal inte är sämre på ge information idag än vad de tidigare varit. Patienter idag har helt enkelt större förväntningar och högre krav på informationen, men sjukvården har inte hängt med. Det material man har till sitt förfogande ser nästintill ut på samma sätt idag som det gjorde för 30 år sedan, säger Erik Kylén VD för företaget bakom MedFilm

MedFilm är ett svenskt projekt som produceras i nära samband med specialistläkare. Företaget är nära sammankopplat till Högskolan Väst och har sina lokaler på Innovatum i Trollhättan som är en plattform för innovation och forskning. Det är känt sedan länge att 3D-teknik är effektivt för att beskriva komplexa förfaranden på ett lättförståeligt sätt

Information till patienter får inte bli en generationsfråga. Det är viktigt att Sverige som har en historia av att vara ett föregångsland när det kommer till både vård och innovationer, tar tag i problemet. Det är därför glädjande att fler får upp ögonen för vår tjänst och självklart värmer det när patienter upplever sig tryggare efter att ha sett våra filmer, fortsätter Kylén.

Hälsa
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in