Hälsa | Stor okunskap om nokturi – nattkissning

Av på 9 mars, 2016

Nästan 80 procent av dem som lider av nokturi, nattkissning, söker inte hjälp för sina besvär. Det finns en utbredd okunskap om att nokturi kan behandlas. Det visar Netdoktors omfattande undersökning som bygger på uppgifter från över 4 500 personer som tvingas gå upp och kissa en eller flera gånger varje natt.

Hundratusentals får sin sömn förstörd av att tvingas gå upp och kissa på natten. Nokturi drabbar både kvinnor och män i alla åldrar, men tilltar med stigande ålder. Mer än hälften av alla över 50 år har nokturi. Normalt bildas mindre urin på natten, vilket är ett naturligt sätt för kroppen att få vila ostört. Vid nokturi bildas för mycket urin på natten och resultatet är att man vaknar och tvingas gå på toaletten. Många vaknar flera gånger varje natt med störd sömn och trötthet på dagen som följd.

Netdoktors kunskapskampanj HarDuNokturi.se där drabbade kan lära sig mer och lämna upplysningar om sina egna besvär visar att problemet med nattkissning är omfattande. De flesta har angett att de tvingas gå upp och kissa 2-3 gånger per natt.

Flera anmärkningsvärda resultat finns i den omfattande undersökningen som bygger på svar från över 4 500 personer. Trots att många får nattsömnen förstörd varje natt är det endast ungefär två av tio som sökt läkarhjälp. Det främsta skälet är att man inte tror att nokturi kan behandlas, vilket närmare hälften angett. Av dem som hade sökt vård var det bara ungefär hälften som fått besked om orsaken till deras nattkissning.

Trots att så många lider av nattkissning är kunskapen om nokturi bristfällig även inom hälso- och sjukvården. Nokturi är en underdiagnostiserad och ofta obehandlad folksjukdom, konstaterar de främsta experterna i Sverige i en kunskapsöversikt i Läkartidningen[1].

Undersökningen från Netdoktor är mycket intressant då den bygger på uppgifter från ett stort antal personer som lider av nattkissning. Jag hoppas att kunskapskampanjen leder till att fler söker hjälp. Särskilt för den stora gruppen äldre patienter ökar bland annat risken för fall och frakturer när de ska ta sig upp till toaletten mitt i natten, säger Netdoktors expert Aino Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, och en av läkarna bakom kunskapsöversikten.

När läkare utreder nokturi är det viktigt att patienten fyller i en miktionslista, där tidpunkt och volym av urin vid varje toalettbesök antecknas under några dygn. Miktionslistan ger läkaren vägledning till bakomliggande orsaker och vilken behandling som kan minska urinmängden på natten. För att underlätta finns i Netdoktors upplysningskampanj en miktionslista med instruktioner som går att skriva ut och användas inför läkarbesök. Hittills har över 2 200 personer laddat ned miktionslistan.

Ett uppföljande mail till personer som deltagit visar att 33 procent uppgett att de som ett resultat av kampanjen sökt läkarhjälp för sin nattkissning. Ytterligare 21 procent angav att de hade för avsikt att söka läkarhjälp.

Resultat från kunskapskampanj om nokturi, som bygger på svar från ca 4 500 personer:

 • 66 procent anger att de tvingas gå upp och kissa 2-3 gånger per natt.
 • 22 procent har sökt hjälp inom sjukvården för sin nattkissning.
 • Av dem som sökt vård har 58 procent träffat allmänläkare/husläkare, 40 procent har träffat urolog och 17 procent gynekolog (flera alternativ kunde väljas).
 • 49 procent av dem som sökt vård hade inte fått något besked om vad nattkissningen berodde på.
 • 59 procent var missnöjda eller mycket missnöjda med den hjälp de fått.
 • 47 procent av dem som inte sökt vård angav att de inte kände till att nokturi kan behandlas.

Fakta om nokturi

 • Nokturi är ett tillstånd där man vaknar en eller flera gånger på natten för att kissa.
 • Den ökade nattliga urinproduktionen och urinblåsans kapacitet att lagra urin eller en kombination av dessa är de vanligaste orsakerna till nokturi.
 • Drabbar både kvinnor och män i alla åldrar, och ökar med stigande ålder. Mer än hälften av alla över 50 år har nokturi.
 • En av de vanligaste orsakerna till störd nattsömn.
 • Åtta av tio med nokturi har nattlig överproduktion av urin, så kallad nattlig polyuri.
 • Beror oftast på för låga halter av hormonet vasopressin, som är kroppens naturliga sätt att minska urinmängden på natten, så vi får sova ostört.
 • Bör utredas av allmänläkare.
 • Om nokturin beror på nattlig polyuri kan man överväga behandling med desmopressin, ett hormon som är snarlikt det kroppsegna hormonet vasopressin och som minskar urinmängderna på natten.

Hälsa
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in